Udskriv

ScienceTalent

ScienceTalenternes Gymnasienetværk

Ribe Katedralskole er med i ScienceTalenternes Gymnasie-netværk, som hjælper gymnasierne med at få sat talentarbejdet på dagsordenen. De mest talentfulde elever skal have bedre plads til at udfolde sig, så de kan udnytte deres potentiale til fordel for samfundet og deres egne fremtidsmuligheder.

ScienceTalent College

Ribe Katedralskole er fra 2011-2012 sammen med 12 andre gymnasier med i et ScienceTalent College, der skal give matematisk-naturvidenskabelige talenter mulighed for at få ekstra udfordringer. De naturvidenskabelige faglærere udvælger fem af de bedste elever i de naturvidenskabelige klasser til at være Ribe Katedralskoles fem deltagende talenter.

ScienceTalent College forløber over de næste to år. I løbet af disse to år deltager man i 8 ”camps” af ca. 3 dages varighed. Alle Camps arrangeres i samarbejde med danske universiteter og vil for de flestes vedkommende foregå på Mærsk Mc-Kinney Møller Videnscenter i Sorø (en enkelt camp kommer til at foregå i Berlin). I mellem de enkelte camps vil man deltage i relevante virksomhedsbesøg mv. (ca. fire gange i alt).

Overskrifterne for de enkelte camps er:

- Mad til milliarder
- Moderne teknologi
- Kosmologi og mørkt stof i Universet
- Grøn Energi
- Stamceller og hjernekemi
- Kodning, kryptologi og datasikkerhed
- Bioinformatik
- Højenergifysik for milliarder

Hele ScienceTalent College sluttes af med en projektopgave i foråret i 3.g (af omfang som et studieretningsprojekt). Der gives en karakter for opgaven og man får et diplom for deltagelsen i ScienceTalent College.

Unge Forskere

Eleverne i ScienceTalent College skal indsende deres afsluttende projekt til konkurrencen Unge Forskere

Andre af Ribe Katedralskoles dygtige elever, der har lavet gode SRP'er opfordres også til at prøve at indsende deres projekter til konkurrencen.

Se hjemmeside for Unge Forskere

Hempel/DTU-prisen

I foråret blev Ribe Katedralskole tildelt Hempel/DTU-prisen på 100.000 kr. Prisen blev givet til "Ribe Katedralskole for en fremragende og betydelig indsats inden for naturvidenskab og teknik."

Se hjemmeside for Hempel/DTU-prisen