Udskriv

Sprogprojekter

Ribe Katedralskole udbyder både moderne og klassiske sprog på A-niveau:

Fransk, italiensk, latin, oldgræsk, spansk og tysk

Vi har udvskelingsaftaler med gymnasier i Tyskland, Spanien og snart også i Frankrig, så eleverne i de moderne sporg kan besøge jævnaldrende og opleve hverdagen i familier og få indblik i kultur og afprøve sprogkundskaber i praksis.

De forskellige sprogfag arrangerer hvert år biograf- og teaterture, inviterer gæster til at fortælle om fagligt relevante emner og arrangerer fagaftner, hvor elevrne på tværs af hold og årgange hygger sig med mad, dans og konkurrencer mv.

Engelsk har udveksling med Jacob A. Riis Settlement i New York, hvor vi hvert andet år sender 5 elever til NewYork. Året efter kommer der så gæster fra NewYork til Ribe.

Spansk har udveksling med Alzira i Spanien og fast tradition for en "Spanskaften" med spanskinspireret mad og dans.

Tysk har en lang række projekter:

  • Udveksling med et gymnasium i Zittau

  • "Tysk - en karrierevej": Samarbjede med et gymnasium i Niebüll

  • INTERREG-projekt: "Dansk-tysk ungdom skaber fremtiden": Samarbjede med andre gymnasier på begge sider af grænsen

  • "Germanicus": Facebookgruppe for elever og lærere i tysk ved Ribe Katedralskole

Gæsk og latin:

  • De klassiske sprog har en veletableret tradition for "Klassikertræf" den sidste fredag eller lørdag i januar, hvor nyværende og "gamle" klassikerelever fra Ribe Katedralskole og Kolding Gymnasium mødes til en hyggelig aften med mad, vin, festlig optræden og muntre faglige konkurrencer. Ofte afsluttes aftenen med les lanciers.

  • Desuden har de klassiske sprog en meget omfattende hjemmeside, som redigeres af Simon Laursen. Siden har materiale for alle de klassiske fag, i høj grad også oldtidskundskab.