Udskriv

Studieture og udveksling

Her kan du se eksempler fra studieture i forbindelse med gymnasie- og HF-uddannelsen på Ribe Katedralskole

1.g introtur

Når studieretningerne starter i januar i 1.g, arrangeres en introtur for at ryste klasserne sammen. Det er ofte, men ikke altid studieretningsfagene, der står for turens faglige indhold. Ofte tager klasserne til Flensborg, Århus eller Odense.

2.g studietur (storby i udlandet)

I 2.g rejser alle eleverne klassevis til en storby i udlandet som led i undervisningen i almen studieforberedelse. Klasserne rejser med to forskellige fag til f.eks. London, Dublin, Barcelona, Firenze, Rom eller Athen.

3.g studietur

I 3.g går turen normalt til København, men nogle klasser rejser dog også til f.eks. Odense, Berlin, London eller Dublin. Her er det studieretningsfagene på de enkelte studieretninger, der sammen laver programmet for turen.

Udveksling

Ribe katedralskole har kontakt med et gymnasium i Zittau i Tyskland. Hvert efterår besøger en grupper af skolens tyskelever i 2.g Zittau, og om foråret kommer elever og lærere fra Zittau på genbesøg.

Læs mere her: Zittau-udveksling

Fra og med skoleåret 2014-2015 har Ribe Katedralskole fået udveksling med et gymnasium i Alzira i Spanien. Her er det spansk-elever fra 3.g, der tilbydes udveksling.

Læs mere her: Alzira-udveksling

Ribe Katedralskole har en udvekslingsaftale med Jacob A. Riis Settlement i NewYork, hvor vi hvert andet år i sommerferien sender en håndfuld elever fra 1.g til New York og hevrt andet år har genbesøg.

1.HF Introtur

I efteråret i 1.hf arrangeres der en ekskursion over 3 dage med fagene i den naturvidenskabelige faggruppe. Turen er både en faglig tur og en social "rystesammen-tur."

Ekskursionen er en vigtig brik i emnet ”Vand”, som studeres i perioden august til oktober i fagene biologi, geografi og kemi. Ekskursionens resultater vil indgå i opsamlingen og afslutningen af vandemnet og desuden indgå i eksamen. De faglige aktiviteter på ekskursionen i de 3 fag i den naturvidenskabelige fagpakke: Kemi: Bestemmelse af saltindholdet i vand og af pH i jord. Biologi: Bestemmelse af dyreliv og forureningsgrad i søerne. Geografi: jordbundprofil og jordbundstyper. Det faglige program er fordelt på forskellige poster inde og ude.

1.HF Studietur

I foråret i 1.hf rejser eleverne med fagene i kultur- og samfundsfaggruppen til en europæisk hovedstad. De sidste par år er turen gået til Berlin.

Økonomi i forbindelse med studieture og ekskursioner - elevbetaling mv.


Fællesskab gennem tradition og fornyelse


Alzira
udveksling

Zittau
udveksling