Udskriv

Alzira udveksling

Ribe Katedralskole vil i 2014-15 indlede en udveksling med et spansk gymnasium, IES Jose M. Parra de Alzira. Gymnasiet ligger i byen Alzira meget tæt på Valencia. Der er direkte flyforbindelse mellem Billund og Alicante (tæt på Alzira), og dette gør det også meget attraktivt rent praktisk. Alzira er en gammel by med en middelalderkerne med spor fra maurerne. Den ligger tæt på havet. Gymnasiet er en del af et center, der har elever fra 6. årgang og opefter herunder også aftenelever på studentereksamensniveau. De har en rig tradition for sprog og for kreative fag. Udvekslingen er kommet i stand som en opfølgning af et europæisk udvekslingsprojekt mellem Nordre skole i Bramming og IES Jose M. Parra de Alzira. De spanske elever og lærere var på et dagsbesøg på Ribe Katedralskole i marts måned 2014. Kontakterne var så gode, at det blev besluttet at udvide udvekslingen til at omfatte gymnasieelever. I det kommende skoleår vil 19 gymnasieelever fra Ribe Katedralskole udveksle med et lignende antal elever fra IES Jose M. Parra de Alzira. De danske elever vil være i Spanien i uge 44 og vi får genbesøg i uge 10/11 2015.

Eleverne udvælges efter ansøgning blandt skolens 3.g årgang, som har haft spansk i ca. 2 år. De indkvarteres privat hos hinanden. På den måde kan alle elever få et frugtbart sprogligt og kulturelt udbytte. De spanske elever vil også få muligheden for at bruge deres engelsk under udvekslingen. Udvekslingen forberedes med mailkontakt og Facebook kontakt mellem eleverne, hvor de kan praktisere deres sprog og lære hinanden mere personligt at kende. Under begge udvekslinger vil de deltagende elever lære regionerne og byerne nærmere at kende gennem forskellige arrangementer. IES Jose M. Parra de Alzira har været meget positive over for vores ønsker om at få en spansk kontakt. Både de involverede lærere og skolen rektor har vist stor åbenhed og imødekommenhed, så vi i Ribe ser frem til udvekslingen med store forventninger.

Spansk besøg i Ribe 2015

Lavet af en af de spanske lærere, da de var i Ribe foråret 2015

Fotomontage