Gallery
FaceBook

Skolen

Den daglige drift af Ribe Katedralskoles edb-udstyr foretages af IT-tekniker Henrik Lund Bonnichsen.

Henrik Lund Bonnichsen, hebo@itcfyn.dk
IT-tekniker

Henrik kan træffes mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet fra kl. 08.00 - 15.00 samt fredag fra 08.00 til kl. 14.00.

Har du spørgsmål til vores edb-udstyr, eller ønsker du at fejlmelde defekt udstyr, kan det ske til Henrik, enten per e-post, eller personligt.

Henrik har kontor på 1. sal i villaen (ved studievejledningen) og han træffes enten der, eller rundt omkring på skolen.

Elevernes brug af IT på RK

 

NYE koder til Lectio for alle elever fra den 12. august 2013   

 

UMS-link: http://skolestart.itcfyn.dk

 

IT-anvendelse er en af de faglige, almene og personlige kompetencer man tilegner sig i gymnasiet. Man kan opremse en række IT- anvendelser der indgår i undervisningen.

IT-anvendelse er en af de faglige, almene og personlige kompetencer man tilegner sig i gymnasiet. Man kan opremse en række IT- anvendelser der indgår i undervisningen.

IT-anvendelse er en af de faglige, almene og personlige kompetencer man tilegner sig i gymnasiet. Man kan opremse en række IT- anvendelser der indgår i undervisningen.

IT-anvendelse er en af de faglige, almene og personlige kompetencer man tilegner sig i gymnasiet. Man kan opremse en række IT- anvendelser der indgår i undervisningen.

Tekstbehandling og regneark indgår lige fra man tager noter til man afleverer opgaver eller går til eksamen.

Eleverne anvender internettet til informationssøgning, IT bliver brugt til vidensdeling via konferencer som Lectio. I Lectio har man en lang række mapper til de forskellige hold, hvor man kan placere undervisningsmateriale.  Skolen har også fællesdrev, hvor man kan lagre tekster og billeder.

På internettet kan man søge digitalt på diverse biblioteker, databaser og mediearkiver.

Eleverne kan kommunikere indbyrdes eller med lærerne via Lectios beskedfunktion.

 Også tavlerne er i nogle klasseværelser digitale og koblet til computer og internet. Endelig er der en lang række fagprogrammer, der supplerer bøgerne og indgår i undervisningen.

Det er derfor det vigtigt at man som elev vænner sig til at bruge de mange IT faciliteter, da der er ofte mange detaljer man skal huske: Brugernavn, koder, menuer.  Jo mere det bliver rutine at bruge programmerne, jo mere glæde har man af mulighederne.

Også administrationen bruger IT. Administrationen kommunikerer via Lectio og www.ribekatedralskole.dk  Her er nyttige informationer f.eks. i Lectiogruppen ” alle elever og lærer” eller i ”Aktuel information” og i ”beskeder”.

Særligt afgørende er selvfølgelig skemaet i Lectio, hvor det daglige skema og lektierne til de enkelte lektioner er markeret. Også skolens mange øvrige aktiviteter kan følges i kalenderen i Lectio og  i Lectioskemaet.  Desuden formidles karakterer, forsømmelsesregistrering og eksamensplan via Lectio. 

Så skolen forventer du følger med i Lectio både når der er undervisning og eksamen.