Udskriv

EUD Merkantil

Ribe Katedralskole er fusioneret med Handelsgymnasiet Ribe og udbyder fra 2018 EUD.

Der udbydes en merkantil EUD inden for området "Butik, handel og e-handel": 

1. år: Et halvt års grundforløb = gf1 (efteråret)

for elever direkte fra folkeskolen eller for elever, som er gået ud af folkeskolen for mindre end et år siden

 • Erhvervsfag 1: Introducerende erhvervsfag
 • Erhvervsfag 2: Almene kompetencer som arbejdskultur, samfund, sundhed, praktikpladsøgning
 • Erhvervsfag 3: Erhvervsfaglige fag om viden, proces og metode
 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

1. år: Et halvt års grundforløb = gf2  (foråret)

for elever, der har gf1, og for elever som er gået ud af folkeskolen for mere end et år siden, eller som har været i gang med en andne ungdomsuddannelse.

 • Fire grundfag: 
  • matematik C
  • informationsteknologi C
  • erhvervsøkonomi C
  • organisation C
 • Et uddannelsesspecifikt fag for de merkantile EUD-uddannelser i Ribe:
  • afsætning C

2. og 3. år er man i lære / i praktik i en virksomhed inden for butik, handel eller e-handel

OBS: For elever, der påbegynder EUD august 2018, foregår undervisningen frem til jul i Handelsgymnasiet Ribes bygninger på Skyttevej 29. Fra 1. januar 2019 flyttes undervisningen til Katedralskolen i Puggårdsgade.

Vil du vide mere om EUD-uddannelsen:

Vil du vide mere om EUD ved Ribe Katedralskole?

Se mere om EUD-uddannelsen ved Ribe Katedralskole på hjemmesiden for Handelsgymnasiet Ribe

Se ministeriets statistik for erhvervsuddannelserne

image1

Kristian Bennike

Rektor

Det levende studiemiljø

Velkommen til Ribe Katedralskole, hvor du i et levende studiemiljø kan udvikle dig både fagligt og personligt og få nogle år med en lang række spændende oplevelser.

Skolens historie kan føres helt tilbage til 1145, og vi er således landets ældste gymnasium og nordens ældste latinskole. Det betyder, at skolen har mange stolte traditioner, som vi naturligvis værner om og gerne vil bære videre til kommende elever.

Ribe Katedralskole udbyder i dag både stx (det almene gymnasium) og hf (højere forberedelseseksamen).