Udskriv

EUX Merkantil

Ribe Katedralskole er fusioneret med Handelsgymnasiet Ribe og udbyder fra 2018 EUX.

Der udbydes en merkantil EUX inden for områderne detailhandel, eventkoordinator, handel og kontor:

1. år: Et halvt års grundforløb = gf1 (efteråret)

 • Erhvervsfag 1: Introducerende erhvervsfag
 • Erhvervsfag 2: Almene kompetencer som arbejdskultur, samfund, sundhed, praktikpladsøgning
 • Erhvervsfag 3: Erhvervsfaglige fag om viden, proces og metode
 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

1. år: Et halvt års grundforløb = gf2  (foråret)

 • Fire grundfag:
  • matematik C
  • informationsteknologi C
  • erhvervsøkonomi C
  • organisation C
 • Et profilfag for de merkantile EUX uddannelser i Ribe:
  • afsætning C

2. år: Fagene på 2. år er følgende:

 • Tre grundfag:
  • dansk A
  • engelsk B
  • informationsteknologi B
 • To profilfag for de merkantile EUX-uddannelser i Ribe:
  • virksomhedsøkonomi B eller matematik B
  • erhvervsjura C
 • Tre fag på EUX merkantil i Ribe:
  • afsætning B
  • innovation C
  • et valgfag C 

Dertil kommer et eksamensprojekt og en større skriftlig opgave

3. og 4. år: En vekslen mellem praktik- og skoleophold

OBS: For elever, der påbegynder EUX august 2018, foregår undervisningen frem til jul i Handelsgymnasiet Ribes bygninger på Skyttevej 29. Fra 1. januar 2019 flyttes undervisningen til Katedralskolen i Puggårdsgade.

Vil du vide mere om EUX-uddannelsen:

Vil du vide mere om EUX ved Ribe Katedralskole?

Se ministeriets statistik for erhvervsuddannelserne

image1

Kristian Bennike

Rektor

Det levende studiemiljø

Velkommen til Ribe Katedralskole, hvor du i et levende studiemiljø kan udvikle dig både fagligt og personligt og få nogle år med en lang række spændende oplevelser.

Skolens historie kan føres helt tilbage til 1145, og vi er således landets ældste gymnasium og nordens ældste latinskole. Det betyder, at skolen har mange stolte traditioner, som vi naturligvis værner om og gerne vil bære videre til kommende elever.

Ribe Katedralskole udbyder i dag både stx (det almene gymnasium) og hf (højere forberedelseseksamen).