Udskriv

Højere forberedelseseksamen

Ribe Katedralskole udbyder fra 2017 følgende fagpakker:

  • HF-sundhed: Idræt B, biologi B og et valgfag på C eller B
  • HF-IT: Matematik B, informatik C og et valgfag på B
  • HF-iværksætter: Matematik B, innovation C og et valgfag på B
  • HF-social: Samfundsfag B, psykologi C og et valgfag på B
  • HF-kultur: Samfundsfag B, religion B og et valgfag på C eller B
  • HF-turisme: Samfundsfag B, tysk C og et valgfag på B

Man vælger fagpakke efter jul i 1.hf og begynder på fagpakken, når man begynder i 2.hf.

Fag som alle har uanset valg af fagpakke - gældende fra 2017:

Dansk A, engelsk B, kultur- og samfundsfaggruppen (historie B, samfundsfag C og religion C), matematik C, naturvidenskabelig faggruppe (kemi C, biologi C og geografi C), praktisk/musisk fag (idræt C, musik C eller billedkunst C)

Herudover kan du tone din HF-eksamen med valg af fagpakke og valgfag, så den så vidt muligt passer til dine interesser og ønsker om videre uddannelse.

Vil du vide mere?

Videregående uddannelse efter HF-eksamen:

Hvilke videregående uddannelser, skolens forskellige studieretninger og fag kan give adgang til, kan ses på Uddannelsesguiden.

Du kan også se "Adgangskortet" for at få overblik over, hvilke og hvor mange videregående uddannelser en bestemt studieretning giver adgang til.

Statistik om HF
Undervisningsministeriet har en side med
statistik. Her kan du læse om karakterer, frafald og overgang til videregående uddannelser for studenter fra Ribe Katedralskole 

image1

Kristian Bennike

Rektor

Det levende studiemiljø

Velkommen til Ribe Katedralskole, hvor du i et levende studiemiljø kan udvikle dig både fagligt og personligt og få nogle år med en lang række spændende oplevelser.

Skolens historie kan føres helt tilbage til 1145, og vi er således landets ældste gymnasium og nordens ældste latinskole. Det betyder, at skolen har mange stolte traditioner, som vi naturligvis værner om og gerne vil bære videre til kommende elever.

Ribe Katedralskole udbyder i dag både stx (det almene gymnasium) og hf (højere forberedelseseksamen).