Udskriv

Højere forberedelseseksamen

I HF har alle elever følgende fag - gældende fra 2017:

Dansk A, engelsk B, kultur- og samfundsfaggruppen (historie B, samfundsfag C og religion C), matematik C, naturvidenskabelig faggruppe (kemi C, biologi C og geografi C), praktisk/musisk fag (idræt C, musik C eller billedkunst C)

Herudover kan du tone din HF-eksamen med valg af fagpakke og valgfag, så den så vidt muligt passer til dine interesser og ønsker om videre uddannelse.

Ribe Katedralskole regner med fra 2017 at udbyde følgende fagpakker:

1) HF-sundhed: idræt B, biologi B og et valgfag på C eller B

2) HF-IT: matematik B, informatik C og et valgfag på B

3) HF-social: samfundsfag B og psykologi C og et valgfag på B

4) HF-iværksætter: matematik B, innovation C og et valgfag på B

5) HF-kultur: samfundsfag B, religion B og et valgfag på C eller B

Man vælger fagpakke efter jul i 1.hf og begynder på fagpakken, når man begynder i 2.hf.

Satser man på en lang videregående uddannelse, har man mulighed for at vælge en udvidet fagpakke, der er et supplement til fagpakken HF-social.

Man går altså på én gang både på fagpakken HF-social, hvor man har samfundsfag B, psykologi C og et valgfag, og på den udvidede pakke, hvor man har engelsk A, psykologi B.

Vil du vide mere?

Videregående uddannelse efter HF-eksamen:

Hvilke videregående uddannelser, skolens forskellige studieretninger og fag kan give adgang til, kan ses på Uddannelsesguiden.

Du kan også se "Adgangskortet" for at få overblik over, hvilke og hvor mange videregående uddannelser en bestemt studieretning giver adgang til.

Statistik om HF
Undervisningsministeriet har en side med
statistik. Her kan du læse om karakterer, frafald og overgang til videregående uddannelser for studenter fra Ribe Katedralskole