Udskriv

EUX Merkantil

Der udbydes en merkantil EUX inden for områderne detailhandel, eventkoordinator, handel og kontor:

1. år: Et halvt års grundforløb = gf1 (efteråret)

 • Erhvervsfag 1: Introducerende erhvervsfag
 • Erhvervsfag 2: Almene kompetencer som arbejdskultur, samfund, sundhed, praktikpladsøgning
 • Erhvervsfag 3: Erhvervsfaglige fag om viden, proces og metode
 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

1. år: Et halvt års grundforløb = gf2  (foråret)

 • Fire grundfag:
  • matematik C
  • informationsteknologi C
  • erhvervsøkonomi C
  • organisation C
 • Et profilfag for de merkantile EUX uddannelser i Ribe:
  • afsætning C

2. år: Fagene på 2. år er følgende:

 • Tre grundfag:
  • dansk A
  • engelsk B
  • informationsteknologi B
 • To profilfag for de merkantile EUX-uddannelser i Ribe:
  • virksomhedsøkonomi B eller matematik B
  • erhvervsjura C
 • Tre fag på EUX merkantil i Ribe:
  • afsætning B
  • innovation C
  • et valgfag C 

Dertil kommer et eksamensprojekt og en større skriftlig opgave.

3. og 4. år: En vekslen mellem praktik- og skoleophold

Vil du vide mere om EUX-uddannelsen:

Vil du vide mere om EUX ved Ribe Katedralskole?

Se ministeriets statistik for erhvervsuddannelserne