Udskriv

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Ribe Katedralskole regner med fra 2017 at udbyde 2 forskellige studieretninger med samfundsfag A:

3) Samfundsfag A, matematik A - alle har engelsk B som obligatorisk fag

4) Samfundsfag A, engelsk A - alle har matematik B som obligatorisk fag

Fag som alle har uanset valg af studieretning - gældende fra 2017:

Dansk A, historie A, engelsk B, 2. fremmedsprog A eller B (tysk fortsættersprog, fransk begyndersprog, italiensk begyndersprog, spansk begyndersprog), matematik B, fysik C, et naturvidenskabeliget fag på C-níveau (kemi C, biologi C, naturgeografi C, informatik C), et naturvidenskabeligt fag på B-niveau (fysik B, kemi B, biologi B, naturgeografi B, informatik B), samfundsfag C, oldtidskundskab C, religion C, et kreativt fag på C-niveau (musik C, billedkunst C eller drama C), idræt C, almen sprogforståelse, naturvidenskabeligt grundforløb.

Desuden er der mulighed for 2-3 valgfag.  

Grundforløbet – gældende fra 2017:

Grundforløbet er ens for alle elever. Det betyder, at du kan vente med at vælge studieretning til omkring 1. oktober i 1.g. 

Dit valg af 2. fremmedsprog er ikke bindende, når du søger ind ved Ribe katedralskole. Valg af 2. fremmedsprog skal nemlig sammentænkes med valg af studieretning, og du vælger derfor også 2. fremmedsprog omkring 1. oktober i 1.g.

Dit valg af kunstnerisk fag er bindende, når du søger ind ved Ribe Katedralskole.

Grundforløbet slutter 1. uge af november, og derpå skifter du fra din grundforløbsklasse til din studieretningsklasse.

Vil du vide mere?

Læs nedenfor eller kontakt studievejlederne.

Se mere om stx-uddannelsen ved Ribe Katedralskole.

Se mere om grundforløbet ved Ribe Katedralskole 

Se mere om kunstneriske fag i 1.g ved Ribe Katedralskole.

Se mere om studieretninger og fag ved Ribe Katedralskole.

Se mere om valgfag ved Ribe Katedralskole.

Se mere om større opgaver i stx.

Videregående uddannelse efter STX-eksamen:

Hvilke videregående uddannelser, skolens forskellige studieretninger og fag kan give adgang til, kan ses på Uddannelsesguiden

Du kan også se "Adgangskortet" for at få overblik over, hvilke og hvor mange videregående uddannelser en bestemt studieretning giver adgang til.

Statistik om STX:

Undervisningsministeriet har en side med statistik. Her kan du læse om karakterer, frafald og overgang til videregående uddannelser for studenter fra Ribe Katedralskole