Udskriv

Sprog

Ribe Katedralskole er fusioneret med Handelsgymnasiet Ribe og udbyder fra 2018 HHX.

En enkelt HHX-studieretning inden for området "sprog": 

1) Sprog og kultur: Spansk begyndersprog A og tysk fortsættersprog A

Man har kun matematik C på denne studieretning, men mulighed for at vælge det på B-niveau. På de fire studieretninger inden for økonomi og marked skal man have matematik B.

Fag som alle har uanset valg af studieretning :

Dansk A, engelsk A, historie B, 2. fremmedsprog A eller B (tysk fortsættersprog, spansk begyndersprog), afsætning B, international økonomi B, virksomhedsøkonomi B, samfundsfag C, erhvervsjura C, informatik C, studieområde, almen sprogforståelse, økonomisk grundforløb og erhvervscase

Desuden er der mulighed for 1-2 valgfag.  

Valgfag på HHX:

C-niveau: Finansiering, innovation, kulturforståelse, markedskommunikation, mediefag, psykologi

B-niveau: Matematik, erhvervsjura, informatik, kulturforståelse, psykologi, samfundsfag

A-niveau: Virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi

Grundforløbet – gældende fra 2017:

Grundforløbet er ens for alle elever. Det betyder, at du kan vente med at vælge studieretning til omkring 1. oktober i 1.g. 

Dit valg af 2. fremmedsprog er ikke bindende, når du søger ind ved Ribe Katedralskole. Valg af 2. fremmedsprog skal nemlig sammentænkes med valg af studieretning, og du vælger derfor også 2. fremmedsprog omkring 1. oktober i 1.g. Vælger du studieretningen "Sprog og kultur", skal du ikke vælge yderligere fremmedsprog.

Grundforløbet slutter efter den 1. uge af november, og derpå skifter du fra din grundforløbsklasse til din studieretningsklasse.

OBS: For elever, der påbegynder HHX august 2018, foregår undervisningen frem til jul i Handelsgymnasiet Ribes bygninger på Skyttevej 29. Fra 1. januar 2019 flyttes undervisningen til Katedralskolen i Puggårdsgade.

Vil du vide mere om HHX ved Ribe Katedralskole?

Videregående uddannelse efter HHX-eksamen:

Hvilke videregående uddannelser, skolens forskellige studieretninger og fag kan give adgang til, kan ses på Uddannelsesguiden.

Du kan også se "Adgangskortet" for at få overblik over, hvilke og hvor mange videregående uddannelser en bestemt studieretning giver adgang til.

Statistik om HHX:

Undervisningsministeriet har en side med statistik . Her kan du læse om karakterer, frafald og overgang til videregående uddannelser for studenter fra Ribe Katedralskole

image1

Kristian Bennike

Rektor

Det levende studiemiljø

Velkommen til Ribe Katedralskole, hvor du i et levende studiemiljø kan udvikle dig både fagligt og personligt og få nogle år med en lang række spændende oplevelser.

Skolens historie kan føres helt tilbage til 1145, og vi er således landets ældste gymnasium og nordens ældste latinskole. Det betyder, at skolen har mange stolte traditioner, som vi naturligvis værner om og gerne vil bære videre til kommende elever.

Ribe Katedralskole udbyder i dag både stx (det almene gymnasium) og hf (højere forberedelseseksamen).