Udskriv

Adgangskrav EUD

Siden er under opbygning

Du kan optages på eud, hvis du

  • har bestået folkeskolens afgangseksamen og har mindst 02 i gennemsnit i dansk mundtlig og skriftlig og matematik skriftlig ved folkeskolens 9. eller 10. klasseprøve eller tilsvarende prøve

eller hvis du

  • har en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed

Hvis du går i 9. eller 10. klasse eller er gået ud for mindre end et år siden, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat af UU, Ungdommens uddannelsesvejledning.

Du kan også optages på eud efter konkret vurdering ved en optagelsesprøve og en samtale.

Se mere på ministeriets hjemmeside under Adgangskrav til erhvervsuddannelserne eller på UG, Uddannelsesguiden.

Ansøgning og optagelse

  • Hvis du går i 9. eller 10. klasse eller er gået ud for mindre end et år siden, søger du inden 1. marts på www.optagelse.dk
  • Hvis du ønsker at starte senere, skal du kontakte Ribe Katedralskole for nærmere information om ansøgning og optagelse.
  • Hvis du har en aftale om praktik i en virksomhed, skal ansøgningen sendes med post til Ribe Katedralskole

Se mere op optagelse på ministeriets hjemmeside

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte kontoret eller studievejlederne på Ribe Katedralskole. Du finder telefonnummer i infoboksen til højre.

Oplysninger om EUD-uddannelsen ved Ribe Katedralskole:

Studievejledningen

EUD-uddannelsen, fagene mv.

Ekskursioner og studieture i EUD 

Elevorganisationer

Lektiecafé

Legater ved Ribe Katedralskole

Frivillige aktiviteter, musik 

Frivillige aktiviteter, idræt