Udskriv

Adgangskrav EUX

Siden er under opbygning

Du kan optages på eux, hvis du

  • Har beståret folkeskolens afgangseksamen og har mindst 02 i gennemsnit i dansk mundtlig og skriftlig og matematik skriftlig ved folkeskolens 9. eller 10. klasseprøve eller tilsvarende prøve

eller hvis du

  • har en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed

Hvis du går i 9. eller 10. klasse eller er gået ud for mindre end et år siden, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat af UU, Ungdommens uddannelsesvejledning.

Ansøgning og optagelse

  • Hvis du går i 9. eller 10. klasse eller er gået ud for mindre end et år siden, søger du inden 1. marts på www.optagelse.dk
  • Hvis du ønsker at starte senere, skal du kontakte Ribe Katedralskole for nærmere information om ansøgning og optagelse.
  • Hvis du har en aftale om praktik i en virksomhed, skal ansøgningen sendes med post til Ribe Katedralskole

Se mere op optagelse på ministeriets hjemmeside

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte kontoret eller studievejlederne på Ribe Katedralskole. Du finder telefonnummer i infoboksen til højre.

Oplysninger om EUX-uddannelsen ved Ribe Katedralskole:

Studievejledningen

EUX-uddannelsen, fagene mv.

Ekskursioner og studieture i EUX 

Elevorganisationer

Lektiecafé

Legater ved Ribe Katedralskole

Frivillige aktiviteter, musik 

Frivillige aktiviteter, idræt