Udskriv

Adgangskrav HF

Du kan optages på hf, hvis du

  • har afsluttet 10. klasse eller tilsvarende
  • har aflagt 10. klasse-prøve (skriftlig og mundtlig del) i dansk, matematik og engelsk
  • NYT: fra sommeren 2017 kan særligt målrettede elever også optages fra 9. klasse
  • har folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi og fransk/tysk.
  • har uddannelsesplan
  • Der er optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder disse krav.

Du kan også optages på hf efter konkret vurdering ved en optagelsessamtale og evt. en optagelsesprøve.

Går du i skole, hjælper vejlederne på din skole dig med en uddannelsesplan og optagelse på www.optagelse.dk

Går du ikke i skole, kan du få et ansøgningsskema ved henvendelse til Ribe Katedralskoles studidevejledning eller på www.optagelse.dk.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte kontoret eller studievejlederne på Ribe Katedralskole. Du finder telefonnummer i infoboksen til højre.

Oplysninger om HF-uddannelsen ved Ribe Katedralskole:

Studievejledningen

HF-uddannelsen, fagene mv.

Valgfag på HF

Støre opgaver på HF

Ekskursioner og studieture i HF 

Elevorganisationer

Faglige konkurrencer

Lektiecafé

Legater ved Ribe Katedralskole

Frivillige aktiviteter, musik 

Frivillige aktiviteter, idræt