Udskriv

Adgangskrav HHX

Siden er under opbygning

Du kan blive optaget på gymnasiet efter 9. eller 10. klasse, hvis du

  • har søgt rettidigt i forlængelse af 9. eller 10. klasse
  • er vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende karakterer
  • har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse
  • har aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse
  • har bestået folkeskolens afgangseksamen
  • har bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved folkeksolens afgangseksamen

Hvis du søger direkte i forlængelse af 10. klasse, gælder desuden, at du

  • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og har aflagt enten 9. eller 10. klasseprøver i disse fag

Se mere om adgangskrav til hhx på ministeriets hjemmeside under adgangskrav til de gymnasiale uddannelser eller på UG, Uddannelsesguiden.

Ansøgning og optagelse

  • Hvis du vil begynde i august lige efter din 9. eller 10. klasse, søger du inden 1. marts på optagelse.dk
  • Hvis du vil begynde på et andet tidspunkt, kan du kontakte Ribe Katedralskole for nærmere information om ansøgning og optagelse
  • Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte kontoret eller studievejlederne på Ribe Katedralskole. Du finder telefonnummer i infoboksen til højre.

Når du udfylder din ansøgning, skal du angive valg af 2. fremmedsprog, men husk:

På Ribe Katedralskole er valget ikke bindende ved ansøgning om optagelse! Bindende valg af 2. fremmedsprog sker på Ribe Katedralskole først omkring 1. oktober samtidig med, at du vælger studieretning

 

Oplysninger om HHX-uddannelsen ved Ribe Katedralskole:

Studievejledningen

HHX-uddannelsen generelt

Studieretningerne

Valgfag og 2. fremmedsprog

Større opgaver

Ekskursioner og studieture i HHX

Faglige konkurrencer

Lektiecafé

Legater ved Ribe Katedralskole

Elevorganisationer

Frivillige aktiviteter, musik

Frivillige aktiviteter, idræt