Udskriv

Optagelse og tilmelding

Introhæfte 2018

Ansøgning:

Ansøgere til gymnasium (STX) og HF, der går i skole, ansøger gennem egen skole senest den 1. marts.

Unge under 18 år, der har forladt skolen, skal kontakte UU centeret i hjemkommunen. Kontaktoplysninger til UU centrene kan findes på https://www.ug.dk/flereomraader/ungdommens-uddannelsesvejledning

Ansøgere til gymnasium (STX) og HF, der er over 18 år og ikke går i skole kan søge via www.optagelse.dk eller rette henvendelse til Ribe Katedralskoles kontor.

Ansøgningsfristen er her den 15. marts.

Optagelse i gymnasiet, STX:

Du kan blive optaget på gymnasiet efter 9. eller 10. klasse, hvis du

  • har haft tysk eller fransk i mindst to år
  • har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
  • har en uddannelsesplan

Vejlederne på din skole hjælper dig med uddannelsesplan og optagelse på www.optagelse.dk

På uddannelsesplanen skal du angive valg af kunstnerisk fag, valg af 2. fremmedsprog og af studieretning, men husk:

På Ribe Katedralskole er det kun valget af kunstnerisk fag, der er bindende ved tilmeldingen!

 

Optagelse i HF:

Du kan optages på hf, hvis du

  • har afsluttet 10. klasse eller tilsvarende.
  • har aflagt 10. klasse-prøve (skriftlig og mundtlig del) i dansk, matematik og engelsk
  • særligt målrettede elever kan også optages fra 9. klasse
  • har folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi og fransk/tysk.
  • har uddannelsesplan

Der er optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder disse krav.

Du kan også optages på hf efter konkret vurdering ved en optagelsessamtale og evt. en optagelsesprøve.

Går du i skole, vil vejlederne på din skole hjælpe dig med uddannelsesplan og optagelse på www.optagelse.dk

Går du ikke i skole, kan du rette henvendelse til Ribe Katedralskoles studievejledning eller gå påwww.optagelse.dk

Ansøgningsskema til HF.

Optagelsesprøver: dato oplyses senere 

Se siden om Optagelsesprøver og uddannelsesparathedsvurdering

Kreative
fag