Udskriv

Optagelse og tilmelding

Introhæfte 2018

Ansøgning:

Ansøgere til ungdomsuddannelser, der går i skole, ansøger gennem egen skole senest den 1. marts.

Unge under 18 år, der har forladt skolen, skal kontakte UU centeret i hjemkommunen. Kontaktoplysninger til UU centrene kan findes på https://www.ug.dk/flereomraader/ungdommens-uddannelsesvejledning

Ansøgere til iúngdomsuddanelser, der er over 18 år og ikke går i skole kan søge via www.optagelse.dk eller rette henvendelse til Ribe Katedralskoles kontor.

Ansøgningsfristen er her den 15. marts.

Se ministeriets beskrivelse af ansøgningsprocessen og de nye adgangskrav nedenfor

Adgansgkrav fra 9. klasse til gymnasial uddannelse

Adgangskrav fra 10. klasse til gymnasial uddannelse

Optagelsesprøver: dato oplyses senere 

Kreative
fag