Udskriv

NV og AP i STX

Almen sprogforståelse, AP

I almen sprogforståelse lægges grundlaget for dit videre arbejde med sprog. Med latin som fælles udgangspunkt arbejder du bl.a. med grammatik, sproghistorie og sociolingvistik. Kurset i almen sprogforståelse gør det nemmere for dig at lære sprog. Du har kun almen sprogforståelse i det første halve år i gymnasiet. Almen sprogforståelse afsluttes med en skriftlig eksamen ved grundforløbets afslutning.

Naturvidenskabeligt grundforløb, NV

Med udgangspunkt i emner, som du kender fra hverdagen, arbejder fagene fysik, kemi og biologi sammen om at illustrere den naturvidenskabelige tankegang og metode. Du har kun naturvidenskabeligt grundforløb i det første halve år i gymnasiet. Naturvidenskabeligt grundforløb afsluttes med en mundtlig eksamen ved grundforløbets afslutning.