Udskriv

Optagelsesprøver

Uddannelsesparathed – optagelse på stx og hf på Ribe Katedralskole

Uddannelsesparathedsvurderingen er en konkret individuel helhedsvurdering af, om du som elev har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at kunne påbegynde og gennemføre en gymnasial uddannelse.

  • Hvis du er vurderet uddannelsesparat:

                o    har du krav på at blive optaget på stx/hf.

  • Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat:

                o    Hvis du og dine forældre er uenige i denne afgørelse, sender UU uddannelsesplanen her til Ribe Katedralskole, hvor vi så vurderer om du er uddannelsesparat.

                       Dette sker ved: a) samtale            

                                                b) optagelsesprøve

  • Hvis du ikke opfylder optagelseskravene:

                 o    Har du ikke haft de fag, der umiddelbart giver adgang til stx/hf, eller går du ikke til de prøver der kræves, kan du optages efter en konkret vurdering.

                        Dette sker ved: a) samtale             

                                                 b) optagelsesprøve

Optagelsesprøven på Ribe Katedralskole med henblik på optagelse august 2018 finder sted torsdag den 5. april.

  • Stx: en prøve i dansk, matematik og engelsk.
  • Hf:en prøve i dansk, matematik og engelsk.

Optagelsesprøven er mundtlig. Til hver af nedenstående faglige prøver er der er afsat 20 minutter + 20 minutters forberedelsestid i fagene dansk og engelsk.

Dansk:

I forberedelsestiden skal du læse en kortere tekst som du får udleveret. Du vil blive bedt om at læse lidt op af teksten. Til prøven vil du også blive stillet nogle forståelsesmæssige, indholdsmæssige og grammatiske spørgsmål.

Matematik:

Prøven vil tage udgangspunkt i de emner du har arbejdet med i grundskolen. Du skal løse konkrete opgaver så du viser, at du behersker grundlæggende matematiske færdigheder og har grundlæggende matematisk viden..

Engelsk:

I forberedelsestiden skal du læse en tekst som du senere skal referere på engelsk. Til prøven vil du også blive stillet nogle forståelsesmæssige, indholdsmæssige og grammatiske spørgsmål.