Udskriv

Optagelsesprøver

Uddannelsesparathed – optagelse på stx, htx, hhx og hf på Ribe Katedralskole

Uddannelsesparathedsvurderingen er en konkret individuel helhedsvurdering af, om du som elev har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at kunne påbegynde og gennemføre en gymnasial uddannelse.

Hvis du er vurderet uddannelsesparat, har du krav på at blive optaget på stx, htx, hhx og hf.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og efterfølgende optagelsessamtale.

Optagelsesprøven er en centralt stillet skriftlig prøve på fire timer. Der er opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar.

Optagelsesprøver sommeren 2020 afholdes den 23. juni for de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser.