Udskriv

Bestyrelsen

Ribe Katedralskoles bestyrelse har til opgave

  • Overordnet at lede den selvejende institution
  • At være ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift og for forvaltningen af det statslige tilskud
  • At forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål

Medlemmer

Bestyrelsen er endnu ikke konstitueret med formand og næstformand

Biskop Elof Westergaard                      Udpeget af Ribe Stift og Ribe Domsogn
Direktør Peter Laursen   Udpeget af Ribe Handelsstandsforening
Afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen   Udpeget af Syddansk Universitet og Ålborg Universitet, Esbjerg Campus
Efterskoleforstander Karsten Degnbol   Udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune
Skoleinspektør Anita Jørgensen   Udpeget af Esbjerg Kommunes direktion
Direktør Keld Vestergaard   Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
Formand Henny Fiskbæk   Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
Lektor Lise Vind Petersen   Udpeget af de ansatte
Lektor Torben Hammersholt   Udpeget af de ansatte
    Udpeget af eleverne
    Udpeget af eleverne
Rektor Kristian Bennike   Institutionsleder