Ribe Katedralskoles ledelse og administration.

Ribe Katedralskoles ledelse og administration består af rektor, 3 uddannelsesledere, 1 administrativ leder og 6 administrative medarbejdere inkl. biblioteksassistent og IT-Tekniker. Derudover består teknisk personale af 2 pedeller, 1 kantineleder, 2 kantinemedhjælpere og 1 rengøringsassistent.

Skolen har 62 lærere, der er organiseret i lærerteam i forhold til de klasser, de underviser. Tre af lærerne har hverv som studievejledere.

Kristian
Bennike (KB)
Tlf. nr.:75 42 02 66
Privat nr.:27 83 15 90

Musik og psykologi. Rektor

Anne
Granum-Jensen (AG)

Græsk, oldtidskundskab og matematik.
Stedfortræder for rektor
Karen
Haahr (KH)

Dansk og religion. Uddannelsesleder

Jacob Lund
Jørgensen (JJ)

Dansk og mediefag. Uddannelsesleder
Susanne Bilde
Elstrøm (SBE)

Administrativ leder

Mette
Bolding (MBO)

Uddannelsessekretær

Mette M.
Sørensen (MSOE)

Sekretær

Marie
Nielsen (MNI)

Sekretær

Jonna
Bloch (BLO)

Sekretær

Helle
Berndt (Helle)

Biblioteksassistent

Lone Lundgaard
Klemmensen (LK)

Biblioteksassistent

Henrik Lund
Bonnichsen (HBO)

IT-Tekniker

Kontakt skolen

Kontorets åbningstider

mandag til torsdag 7.30 -15.00 
fredag 7.30 -14.30

Telefon:

75 42 02 66

Email:

rk@ribekatedralskole.dk

Adresse:

Puggårdsgade 22
6760 Ribe

EAN nr.

5798000557888

CVR nr.

29 55 62 96