Udskriv

Håndtering af SPAM

Håndtering af SPAM (uønsket e-post)

Man kan desværre ikke eje en e-post-konto uden af og til at modtage uønsket post, der tilbyder f.eks. porno eller diverse lysky ting. Denne type post kaldes SPAM. Der findes ikke nogen sikker metode at undgå SPAM på, medmindre man opgiver at læse e-post i det hele taget. Denne side vil alligevel forsøge at give nogle råd, så man kan minimere den tid man bruger på at slette SPAM-post.

Når man "surfer" på nettet, skal man være varsom med at opgive sin e-post adresse, hvad enten det er i forbindelse med en konkurrence, eller andre lokkende ting. Hvis man tit har behov for at opgive en e-post-adresse til sådanne formål, kan man evt. oprette en konto specielt til det hos f.eks. yahoo eller hotmail. Så slipper man for at få evt. SPAM blandet sammen med den post man gerne vil læse.

Al den e-post, der leveres gennem Ribe Katedralskoles e-post-server, scannes for både virus og SPAM. scanningen for SPAM betyder ikke, at levering af SPAM forhindres, det betyder at post, der mistænkes for at være SPAM markeres med {SPAM?} først i emnet. Grunden til, at vi ikke blot sletter den post i stedet, er at markeringen bygger på et pointsystem givet af programmet Spamassassin. Når Spamassassin giver en mail tilstrækkeligt mange point, markeres den som SPAM. Problemet er blot, at Spamassasin også ved en fejltagelse, kan markere post, der egentlig ikke er SPAM, som SPAM. Hvis du tit modtager post fra en adresse, som fejlagtigt markeres som SPAM, kan du kontakte undertegnede og få denne adresse "hvidlistet", så post fra denne adresse efterfølgende ikke markeres som SPAM.

I stedet kan man få sin postlæser til at lave et mailfilter, der automatisk flytter post markeret {SPAM?} til en speciel mappe, eller evt. sletter den. Jeg vil nedenfor vise, hvordan man kan få skolens webmailsystem Horde/IMP til at lave denne sortering (nederst er der links til steder, hvor man kan se, hvordan man får andre mailprogrammer til at gøre det samme).

Når man er logget ind i mailprogrammet, klikker man på ikonet foldere øverst i vinduet. Når foldervinduet dukker op, går man hen i rullemenuen Vælg handling og vælger punktet Opret folder

Oprettelse af mappe

Når mappen er oprettet, klikkes på ikonet Indstillinger øverst.I søjlen eMailhåndtering klikkes på filtre. Du kan nu vælge, hvornår og hvordan filtrene skal anvendes. Jeg har valgt at markere alle tre. Herefter klikkes på Gemme Indstillinger, hvorefter du klikker på Filtre igen

Filtre

For at lave filterreglerne, klikkes på Edit your filter rules

Mailfilteret laves

Hvis du vælger en indstilling som ovenfor, vil al post med {SPAM?} i emnet (dvs. den post, der er genkendt af Spamassassin) blive flyttet til mappen spam. Du kan selv lave dit eget filter, vær dog varsom, hvis du vælger umiddelbart at slette post markeret {SPAM?}, da man, som nævnt ovenfor, kan komme til at slette post, der egentlig ikke er SPAM. Når du er tilfreds med filteret klikkes på Opret.

Filteret anvendes nu hver gang du logger på, eller genopfrisker din INBOX (dvs. ser efter ny post) vha. den grønne pil til højre for INBOX. Hvis du klikker på Inboxikonet og klikker på den grønne pil, kan du se, hvordan filteret virker (hvis du da har noget SPAM det kan virke på...)

Inboxen efter anvendelsen af filteret

Man kan nu se, at den uønskede og {SPAM?}-markerede e-post er blevet flyttet til spam-folderen og slettet fra Inboxen. Hvis du ikke gider se på uønskede, slettede SPAM-mails, kan du klikke på Skjul slettede.

Andre postlæsningsprogrammer har også filtre, der kan anvendes på lignende måde. Læs f.eks. om filtrene i:

Ovenstående filtersystem virker naturligvis kun, hvis man har fået hæftet en spammærkat på den post der er spam. Al post, der kommer gennem Ribe Katedralskoles server er spam-behandlet, men hvis man modtager post gennem andre mailservere kan man have et problem, hvis éns interrnetudbyder ikke spambehandler indgående post. En løsning på dette kunne være at anvende et moderne mailprogram, som Mozilla Thunderbird, der indeholder mulighed for selv at spambehandle sin post inden man åbner sin inbox - programmet kan frit hentes på nettet.

Hvis du vil vide mere om SPAM, har DK-CERT yderligere oplysninger.