Udskriv

Ringetider

Skolen lægger vægt på, at der i skoledagen er plads til faglig fordybelse for eleverne både i undervisningen i klassen og i det selvstændige arbejde.

Skoledagen slutter mandag - torsdag efter 8. time (kl. 15.00) og fredag efter 7. time (kl. 14.10).

Skoleugen er altså på 35 timer for 1.g'erne og 37 timer for 2.- og 3.g'erne. Enhver elev har i løbet af ugen nogle timer, hvor vedkommende ikke følger undervisning, men har fri disposition over sin tid på skolen. I disse "hultimer" er der plads til, at eleven individuelt udnytter skolens faciliteter (bibliotek, IT-udstyr m.m.) i længere tid ad gangen, og til at mindre grupper af elever arbejder sammen, f.eks. som forberedelse af oplæg til undervisningen.

Øvelser i de eksperimentelle fag ligger inden for skemaets rammer.

Den daglige timeplans otte lektioner er fordelt på følgende måde:


1. time: 8.00 - 8.45
2. time: 8.45 - 9.30
3. time: 9.45 - 10.30
4. time: 10.30 - 11.15
Frokostpause: 11.15 - 11.40
5. time: 11.40 - 12.25
6. time: 12.30 - 13.15
7. time: 13.25 - 14.10
8. time: 14.15 - 15.00

Der er onsdagssang i sangsalen hver onsdag fra kl. 9.35 - 9.45.