Udskriv

Tilgængelighed og campus

Fusionen mellem Ribe Katedralskole og Handelsgymnasiet Ribe er støttet økonomisk af Region Syddanmarks Uddannelsespulje, som har til formål at medfinansiere en række projekter, der blandt andet fokuserer på temaet "Tilgængelighed og campus". Denne støtte fra regionen til fusionen er med til at sikre den fortsatte tilgængelighed til en bred vifte af ungdomsuddannelser i Ribe.

Regionen 

Pressemeddelelse vedr. fusionen 21. januar 2019

Mandag d. 7. januar 2019 var en særlig dag på Ribe Katedralskole. Her var det ikke blot de 560 elever på HF og STX, der mødte ind efter juleferien på de vante lokaler i Ribes centrum; også de 211 elever på EUD, EUX og HHX, som hidtil havde haft deres gang på Skyttevej, troppede forventningsfulde op.

Denne dag var kulminationen på fusionen af Ribe Katedralskole og Handelsgymnasiet Ribe, som fandt sted 1. januar 2018. For at fejre den historiske dag, hvor alle samledes under samme tag, bød skolen på nytårskur med kransekage og champagne, og lærerne underholdte med en fælles rap skrevet til lejligheden.

Forberedelserne til denne dag har været længe undervejs. Den 9. november var alle skolens medarbejdere, bestyrelse og udvalgte elever på et kick off-seminar i Skærbæk, hvor blandt andet værdier og visioner for den nye fusionerede skole blev drøftet. Gennem hele skoleåret er erfaringer blevet udvekslet blandt lærere på tværs af fag og uddannelser i sparringsgrupper.

Endelig har eleverne arbejdet med de aspekter af fusionen, der vedrører deres hverdag. Dette har blandt andet fundet sted i et fusionsudvalg med elever fra begge skoler. Om dette udvalg siger Laust Vejrup Sørensen, som er 3. HHX'er:

”Her har vi haft et godt samarbejde, så mentalt er vi forberedt. Jeg ærgrer mig bare over, at jeg kun skal gå her det sidste halve år”.

At dette grundige arbejde med at implementere et campusmiljø på Ribe Katedralskole har kunnet lade sig gøre, skyldes blandt andet, at skolen har fået økonomisk støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Puljen har til formål at medfinansiere en række projekter, der blandt andet fokuserer på temaet ”Tilgængelighed og campus”. Tanken er, at en samlet, stærk skole sikrer tilgængeligheden til de forskellige ungdomsuddannelser og gør også de mindre uddannelser mere attraktivt. Julie Dahl Jørgensen, elev i 1. HHX, bekræfter dette:

”Vi, som er 1. hhx'ere har jo fra starten vidst, at de to skoler fusionerede. Mange af mine veninder valgte det almene gymnasium, fordi de andre valgte det. Når vi nu skal gå på én fælles skole tror jeg på, at man i fremtiden vælger uddannelse efter interesse og ikke efter sine venner og veninder. Det kan blive til fordel for hhx-uddannelserne, og jeg glæder mig til at gå her de næste 2 1/2 år”

Ved at give støtte til fusionen er Region Syddanmark med til at sikre den fortsatte tilgængelighed til en bred vifte af ungdomsuddannelser i Ribe. Om dette siger Rektor Kristian Bennike:

”Det er vigtigt at understrege, at vi i denne proces har fået god opbakning fra både Esbjerg Kommune, Region Syddanmark og ministeriet, som giver os det nødvendige økonomiske råderum til udbygningen af gymnasiet”.