Udskriv

Velkomst fra rektor

 

Velkommen til Ribe Katedralskole, hvor du i et levende studiemiljø kan udvikle dig både fagligt og personligt og få nogle år med en lang række spændende oplevelser.

Skolens historie kan føres helt tilbage til 1145, og vi er således landets ældste skole og nordens ældste latinskole. Det betyder, at skolen har mange stolte traditioner, som vi naturligvis værner om og gerne vil bære videre til kommende elever. Skolen har et tæt samarbejde med byens kulturinstitutioner, og de to elevforeninger Heimdal og Mercurius spiller en vigtig rolle i hverdagen og er med til at styrke det sociale fællesskab blandt eleverne.

Men Ribe katedralskole er også en moderne skole med veludstyrede lokaler til alle fag, så hvad enten du vil studere stjerner i vores observatorium, arbejde i kemilaboratoriet, arbejde med robotteknologi eller spille musik i et af vores øvelokaler, så er det nogle af de mange muligheder, vi tilbyder på skolen.

Når man begynder i gymnasiet, er der mange valg, der skal træffes om studieretninger, sprogfag og valgfag. Vi vil gerne hjælpe dig til at træffe de valg, der er bedst for dig. Derfor er grundforløbet ens for alle, og undervejs i løbet af de første 3 måneder, gives der en grundig orientering om indholdet af de forskellige fag, studieretninger og valgfag.

I hf er der ekstra fokus på kontakten mellem lærer og elev. En tutorlærer samarbejder med hver enkelt elev om at sikre, at den enkelte får det størst mulige udbytte af undervisningen, og der er afsat tid på skolen, hvor lærerne hjælper eleverne i gang med lektierne.

Vi er en skole, der åbner sig mod verden, i 1hf og 2g er der i foråret en studierejse til en storby i Europa, og i sprogfagene er der mulighed for udvekslingsrejser med Spanien og Tyskland. I det nære er der samarbejde med f.eks. Aalborg Universitet og Vadehavscenteret.

Du kan læse mere om skolen her på hjemmesiden, og hvis du har spørgsmål eller ønsker at besøge skolen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

 

Kristian Bennike

Rektor