Udskriv

HF-eksamen

2-årigt HF

Eleverne skal til eksamen i alle fag (undtagen idræt). For at bestå en 2-årig HF-eksamen skal man have mindst 2,0 i gennemsnit.

 

Eksamensfag

Andre prøver

1hf Matematik C
Naturvidenskabelig faggruppe

(Biologi C, Kemi C og geografi C)
Praktisk/musisk fag
 
2hf Dansk A
Engelsk B
Kultur- samfundsfagsgruppe
(HistorieB, samfundsfag C og religion C)
2 - 4 valgfag:
2 B-niveau fag eller
1 B-niveau fag + 2 C-niveau fag eller
1 A-niveau fag *+1 C-niveau fag

Større skriftlig opgave.

*Hvis A-niveaufaget er engelsk A, kræves der dog mindst 2 fag på C-niveau eller 1 fag på B-niveau.