Udskriv

Studieretninger

Fra august 2017 begynder alle elever i gymnasiet på et gundforløb, der varer 3 måneder. Grundforløbet er ens for alle elever, og i løbet af de 3 måneder møder du på Ribe katedralskole alle relevante fag for på et kvalificeret grundlag at kunne vælge den studieretning, der passer til dig bedst muligt. Omkring 1. oktober vælger du studieretning.

Studieretningspræsentationer for elever, der begynder i gymnasiet august 2017

Studieretningerne er samlet i 4 hovedgrupper: Kunstneriske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og sproglige. Der er dog stadigvæk mange fag, der er fælles for alle elever, f.eks. dansk, religion, historie, matematik, fysik og idræt. Se de forskellige kategorier af fag på siden om fællesfag og valgfag.

Du finder normalt en detaljeret oversigt over alle studieretninger og deres fag ved at klikke på nedenstående link med studieretningspræsentationer i Lectio; men før gymnasiereformen er vedtaget endeligt januar 2017 er oversigten i Lectio ikke ajourført. Du må derfor nøjes med nedenstående oversigt.

Naturvidenskabelige studieretninger:

1a: Matematik A, fysik A, kemi B

Alle har engelsk B, således også elever på denne studieretning.

1b: Matematik A, kemi A, fysik B

Alle har engelsk B, således også elever på denne studieretning.

2: Biologi A, kemi B

De fleste elever har matematik B, således også elever på denne studieretning.

Samfundsvidenskabelige studieretninger:

3: Samfundsfag A, matematik A

Alle har engelsk B, således også elever på denne studieretning.

4: Samfundsfag A, engelsk A

De fleste elever har matematik B, således også elever på denne studieretning.

Kreative studieretninger:

5: Musik A, matematik A

Alle har engelsk B, således også elever på denne studieretning.

6: Musik A, engelsk A

De fleste elever har matematik B, således også elever på denne studieretning.

Sproglige studieretninger:

Med engelsk A og tysk A

7a: Engelsk A, tysk A, samfundsfag B

Elever på denne studieretning har matematik B.

7b: Engelsk A, tysk A, fransk A

Elever på denne studieretning behøver kun mat C og har færre naturvidenskabelige fag end elever på ikke-sproglige studieretninger.

7c: Engelsk A, tysk A, italiensk A

Elever på denne studieretning behøver kun mat C og har færre naturvidenskabelige fag end elever på ikke-sproglige studieretninger.

7d: Engelsk A, tysk A, spansk A

Elever på denne studieretning behøver kun mat C og har færre naturvidenskabelige fag end elever på ikke-sproglige studieretninger.

Med engelsk A og spansk A

8a: Engelsk A, spansk A, latin C

Elever på denne studieretning har mat B, men færre naturvidenskabelige fag end elever på ikke-sproglige studieretninger.

8b: Engelsk A, spansk A, fransk A

Elever på denne studieretning behøver kun mat C og har færre naturvidenskabelige fag end elever på ikke-sproglige studieretninger.

8c: Engelsk A, spansk A, italiensk A

Elever på denne studieretning behøver kun mat C og har færre naturvidenskabelige fag end elever på ikke-sproglige studieretninger.

Med græsk A og latin A

9: Latin A, græsk A

Elever på denne studieretning har engelsk B og 2. fremmedsprog A eller B, de har kun mat C, og de har færre naturvidenskabelige fag end elever på ikke-sproglige studieretninger.

Sammen med valg af studieretning, skal du træffe valg af 2. fremmedsprog

Fra august 2017 vælger eleverne i 1.g omkring 1. oktober både studieretning og 2. fremmedsprog.

Oprettelse af studieretninger

Hvilke studieretninger skolen opretter, afgøres af ledelsen ud fra elevernes valg, således at flest mulige elevønsker opfyldes. I 2. uge af november begynder undervisningen i de oprettede studieretninger.

Adgang til videregående uddannelser

Til højre på siden finder du link til Uddannelsesguiden, hvor du kan se, hvilke uddannelser skolens forskellige studieretninger og fag giver adgang til.

Klik her for at se udbuddet af studieretninger for elever begyndt 2016 og før: Studieretningspræsentationer

Hvis du gerne vil vide noget om, hvad man arbejder med på de forskellige studieretninger, som Ribe Katedralskole udbød for elever, der begyndte i gymnasiet august 2016 og før, kan du se en oversigt ved at klikke her.

Oversigt over oprettede studieretniger

Hvis du gerne vil have et hurtigt overblik over de studieretninger, som Ribe Katedralskole har oprettet siden 2005, kan du klikke her: Historisk studieretningsoversigt.