Udskriv

Fagpakker

Fagpakker på hf ved Ribe Katedralskole

Folketinget er ved at forberede en reform af bl.a. hf. Det betyder, at der som noget nyt indføres fagpakker i hf. 

Til de elever, der begynder i hf til august 2017, regner Ribe Katedralskole med at tilbyde følgende fagpakker:

Almindelige fagpakker

1) HF-sundhed: idræt B, biologi B og et valgfag på C eller B

2) HF-IT: matematik B, informatik C og et valgfag på B

3) HF-social: samfundsfag B og psykologi C og et valgfag på B

4) HF-iværksætter: matematik B, innovation C og et valgfag på B

5) HF-kultur: samfundsfag B, religion B og et valgfag på C eller B

6) HF-turisme: samfundsfag B, tysk C og et valgfag på B

Udvidet fagpakke  (den udvidede fagpakke tilbydes de elever, der begyndte i august 2017)

7) HF-social - udvidet fagpakke: engelsk A, psykologi B

Valg af fagpakke

Man vælger fagpakke efter jul i 1.hf og begynder på fagpakken, når man begynder i 2.hf.

Satser man på en lang videregående uddannelse, har man mulighed for at vælge en udvidet fagpakke, der er et supplement til fagpakken HF-social.

Man går altså på én gang både på fagpakken HF-social, hvor man har samfundsfag B, psykologi C og et valgfag, og på den udvidede pakke, hvor man har engelsk A, psykologi B.