Udskriv

Valgfag hf

Valgfag på HF 

På HF skal man i 1.hf vælge et praktisk/musisk fag. På Ribe Katedralskole kan man i HF vælge mellem idræt, musik og billedkunst.

For at få en fuld 2-årig hf-eksamen skal man desuden i 2.hf vælge en fagpakke og et valgfag på C- eller B-niveau.

Valgfagene ligger i 2.hf sammen med fagpakken.

Ribe Katedralskole udbyder følgende valgfag i HF: 

Fag på B-niveau: Tysk fortsættersprog, psykologi, samfundsfag, religion, biologi, matematik, kemi, naturgeografi, idræt, billedkunst og musik.

Fag på C-niveau: Innovation, informatik, fysik, filosofi, psykologi, mediefag, erhvervsjura og finansiering.

De fleste af fagene læses sammen med stx-eleverne og læses efter stx-bekendtgørelsen, det gælder dog ikke matematik B.

Den enkelte elev skal have fulgt eller følge undervisningen på det nærmest underliggende niveau, før vedkommende kan påbegynde undervisningen på et højere niveau i faget.

Af skematekniske grunde er det ikke sikkert, at man kan få opfyldt sit ønske valgfag. Det varierer fra år til år.