Udskriv

HHX merkantilt gymnasium

Siden er under opbygning!

HHX merkantilt gymnasium

HHX er en studentereksamen, som giver dig studiekompetence og almendanelse - især inden for økonomiske fag, samfundsfag og sprog.

Med en merkantil studentereksamen kan du både fortsæte på en videregående uddannelse - lige fra de lange uddannelser på universitetet til de korte videregående uddannelser som f.es. finansøkonom eller multimediedesigner - og du kan begynde direkte på en karriere i erhvervslivet gennem en praktikplads eller traneestilling i f.eks. finanssektoren.

 

Hvad kan en merkantil studentereksamen bruges til?

En studentereksamen fra HHX giver adgang til videregående uddannelser inden for mange retninger. Hvad enten du vil arnbejde med økonomi, ledelse, mennesker eller forskning, kan du bruge en  HHX som springbrædt. HHX-studenter fra Ribe uddanner sig bl.a. til jurister, økonomeer, datamatikere, journalister, fysioterapeuter, pædagoger og folkeskolelærere.