Udskriv

Studieture og udveksling

STX

1.stx introtur

Når studieretningerne starter i november i 1.stx, arrangeres en introtur for at ryste klasserne sammen. Det er ofte, men ikke altid studieretningsfagene, der står for turens faglige indhold. Ofte tager klasserne til Flensborg, Århus eller Odense.

2.stx studietur (storby i udlandet)

I 2.stx rejser alle eleverne klassevis til en storby i udlandet som led i undervisningen i to af klassens fag, og målet for rejsen er  normalt en europæisk storby som f.eks. London, Dublin, Paris, Niece, Barcelona, Firenze, Rom eller Athen.

3.stx studietur

I. 3.stx går turen normnelt til København. Her er det studieretningsfagene på A-niveau, der står for programmet, og det inkluderer normealt besøg på Københavns Universitet, DTU og lignende institutioner.

Udveksling, stx

Ribe Katedralskole har kontakt med et gymnasium i Zittau i Tyskland. Hvert efterår besøger en grupper af skolens tyskelever i 2.g Zittau, og om foråret kommer elever og lærere fra Zittau på genbesøg.

Læs mere her: Zittau-udveksling

Fra og med skoleåret 2014-2015 har Ribe Katedralskole fået udveksling med et gymnasium i Alzira i Spanien. Her er det spansk-elever fra 3.g, der tilbydes udveksling.

Læs mere her: Alzira-udveksling

Fra og med skoleåret  2018-2019 har Ribe Katedralskole fåët en udvekslingsaftale med et gymnasium i Ferankrig. Her er det franskelever fra 2. og 3.g, der tilbydes udveksling

Ribe Katedralskole har en udvekslingsaftale med Jacob A. Riis Settlement i NewYork, hvor vi hvert andet år i sommerferien sender en håndfuld elever fra 1.g til New York og hevrt andet år har genbesøg.

HHX

1.hhx introtur

Når studieretningerne starter i november i 1.hhx, arrangeres en introtur for at ryste klasserne sammen.Turen arrangeres som en del af et projektforløb.

2.hhx studietur (storby i udlandet)

I 2.hhx rejser alle eleverne klassevis til en storby i udlandet som led i undervisningen i almen studieforberedelse. Klasserne rejser med to forskellige fag til f.eks. London, Dublin eller NewYork.

Udveksling, hhx

Ribe Katedralskole har en partnerksole i Geesthacht Tyskland. Skolen er en filial af Berufsbildungszentrum Möln, Hvert efterår besøger en grupper af skolens tyskelever i 2.hhx skolen, og om foråret kommer elever og lærere fra Geesthacht på genbesøg i Ribe.

HF

1.hf Introtur

I efteråret i 1.hf arrangeres der en ekskursion over 3 dage med fagene i den naturvidenskabelige faggruppe. Turen er både en faglig tur og en social "rystesammen-tur."

Ekskursionen er en vigtig brik i emnet ”Vand”, som studeres i perioden august til oktober i fagene biologi, geografi og kemi. Ekskursionens resultater vil indgå i opsamlingen og afslutningen af vandemnet og desuden indgå i eksamen. De faglige aktiviteter på ekskursionen i de 3 fag i den naturvidenskabelige fagpakke: Kemi: Bestemmelse af saltindholdet i vand og af pH i jord. Biologi: Bestemmelse af dyreliv og forureningsgrad i søerne. Geografi: jordbundprofil og jordbundstyper. Det faglige program er fordelt på forskellige poster inde og ude.

1.hf Studietur

I foråret i 1.hf rejser eleverne med fagene i kultur- og samfundsfaggruppen til en europæisk hovedstad. De sidste par år er turen gået til Berlin.

2.hf KS-tur

I efter året rejser eleverne i 2.hf til Københvan med fagene i KS (historie, religion og samfundsfag)

EUD-EUX

eud-introtur

I foråret , når gf2-eleverne er begyndt tager ale eud.eleverne på en rystesammentur til København med beøsg på virksomheder

eux-studietur

I foråret i det 2.år af eux'en er der en studietur til udlandet, hvor eux-eleverne rejser med hf-eleverne til Berlin.

Økonomi i forbindelse med studieture og ekskursioner - elevbetaling mv.


Fællesskab gennem tradition og fornyelse


Alzira
udveksling

Zittau
udveksling