Udskriv

Alzira udveksling

Ribe Katedralskole indledte i 2014-15 en udveksling med et spansk gymnasium, IES Jose M. Parra de Alzira. Gymnasiet ligger i byen Alzira meget tæt på Valencia. Der er direkte flyforbindelse mellem Billund og Alicante (tæt på Alzira), og dette gør det meget attraktivt rent praktisk. Alzira er en gammel by med en middelalderkerne med spor fra maurerne, og byen ligger tæt på havet.

Gymnasiet er en del af et center, der har elever fra 6. årgang og opefter herunder også aftenelever på studentereksamensniveau. De har en rig tradition for sprog og for kreative fag. Udvekslingen er kommet i stand som en opfølgning af et europæisk udvekslingsprojekt mellem Nordre skole i Bramming og IES Jose M. Parra de Alzira. De spanske elever og lærere var på et dagsbesøg på Ribe Katedralskole i marts måned 2014. Kontakterne var så gode, at det blev besluttet at udvide udvekslingen til at omfatte gymnasieelever. I det efterfølgende skoleår udvekslede 19 gymnasieelever fra Ribe Katedralskole med et lignende antal elever fra IES Jose M. Parra de Alzira. De danske elever var i Spanien en uge i efteråret og fik genbesøg en uge i Ribe i løbet af foråret 2015.

Siden da har udvekslinge kørt efter dette princip. I efteråret komemr Spanierne her eller elever fra Katedralskolen rejser derned, og i foråret er der genbesøg. Mange elever har allerede haft stor glæde af udvekslingen, og den private indkvartering giver eleverne noget helt særligt, som man ikke kan få på hverken sprogskoler eller ferierejser.

Eleverne udvælges efter ansøgning blandt skolens 3.g årgang, som har haft spansk i ca. 2 år. De indkvarteres privat hos hinanden. På den måde kan alle elever få et frugtbart sprogligt og kulturelt udbytte. De spanske elever vil også få muligheden for at bruge deres engelsk under udvekslingen. Udvekslingen forberedes med mailkontakt og Facebook kontakt mellem eleverne, hvor de kan praktisere deres sprog og lære hinanden mere personligt at kende. Under begge udvekslinger vil de deltagende elever lære regionerne og byerne nærmere at kende gennem forskellige arrangementer.

IES Jose M. Parra de Alzira har været meget positive over for vores ønsker om at få en spansk kontakt. Både de involverede lærere og skolen rektor har vist stor åbenhed og imødekommenhed.

Spansk besøg i Ribe 2015

Lavet af en af de spanske lærere, da de var i Ribe foråret 2015

Fotomontage