Udskriv

Translokation

201806291 translokation

Årets største begivenhed er translokationen, hvor skolen fester for at fejre årets studenter. Siden 2009 har Ribe Katedralskole dimitteret studenter fra både det almene gymnasium og hf, og siden 2018 også fra handelsgymnasiet og merkantil eux.

Translokationen fejres i skolens store centrale skolegård med de smukke lindetræer. I tilfælde af dårligt vejr fejres translokationen dog i Ribe Domkirke. Både skolegården og domkirken danner usædvanligt smukke og stemningsfulde rammer om festen.

Ved translokationen får studenterne overrakt deres eksamensbevis af rektor og rektor uddeler nogle af skolens mange legater. Ad to omgange opfører skolens kor skolens kantate fra 1945, og siden moderniseret 2010. Rektor holder tale til årets studenter, en repræsentant for eleverne holder ligeledes tale, og sluttelig uddeler formanden for Ripensersamfundet legater og inviterer årets studenter og de mange fremmødte jubilarer til reception i Salen.

Efter receptionen afgår årets studenter i hestevogne fra skolegården. De kører først 3 gange rundt om domkirken og gør derpå holdt på Catherinæ Plads, hvor studenterne danser om springvandet. Derpå går turen ud til forældre og lærere bosiddende i Ribe by og nærmeste opland.

Program for translokationen fredag den 25. juni 2021:

9.30-10.45 Translokation for HF, HHX, EUD og EUX. Arrangementet er pga. covid-19 kun for studenterne og deres nærmeste pårørende.

12.00-13.15 Translokation for STX. Arrangementet er pga. covid-19 kun for studenterne og deres nærmeste pårørende.

Efter hver translokation er der fotografering, inden studenterne kører ud i hestevogne.

Ripensersamfundets reception desværre aflyst pga. covid-19.

Fotos fra de sidste års translokationer