Udskriv

EUD Merkantil

 

Hør Jacob fortælle om gf1 og gf2 ved Ribe Katedralskole

Der udbydes en merkantil EUD inden for området "Butik, handel og e-handel": 

1. år: Et halvt års grundforløb = gf1 (efteråret)

for elever direkte fra folkeskolen eller for elever, som er gået ud af folkeskolen for mindre end et år siden.

  • Erhvervsfag 1: Introducerende erhvervsfag
  • Erhvervsfag 2: Almene kompetencer som arbejdskultur, samfund, sundhed, praktikpladsøgning
  • Erhvervsfag 3: Erhvervsfaglige fag om viden, proces og metode
  • Dansk D, engelsk D og samfundsfag C

1. år: Et halvt års grundforløb = gf2  (foråret)

for elever, der har gf1, og for elever som er gået ud af folkeskolen for mere end et år siden, eller som har været i gang med en anden ungdomsuddannelse.

  • Dansk C, engelsk C og informationsteknologi C
  • Afsætning C, virksomhedsøkonomi C og organisation C
  • Et uddannelsesspecifikt merkantilt fag indenfor detail eller handel

2. og 3. år er man i lære / i praktik i en virksomhed inden for butik, handel eller e-handel

Vil du vide mere om EUD-uddannelsen:

Vil du vide mere om EUD ved Ribe Katedralskole?

Se mere om EUD-uddannelsen ved Ribe Katedralskole på hjemmesiden 

Se ministeriets statistik for erhvervsuddannelserne