Udskriv

Optagelsesprøver

Uddannelsesparathed – optagelse på stx, htx, hhx og hf på Ribe Katedralskole

Uddannelsesparathedsvurderingen er en konkret individuel helhedsvurdering af, om du som elev har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at kunne påbegynde og gennemføre en gymnasial uddannelse.

Hvis du er vurderet uddannelsesparat, har du krav på at blive optaget på stx, htx, hhx og hf.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og efterfølgende optagelsessamtale.

Optagelsesprøven er en centralt stillet skriftlig prøve på fire timer. Der er opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar.

Optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser sommeren 2021 er på følgende dage:

1. optagelsesprøve den 28. april kl. 10.00-14.00

2. optagelsesprøve den 11. juni kl. 10..-14.0

3. optagelsespørve den 28. juni kl. 10.00-14.00

4. optagelsesprøve den 3. august kl. 10.00-14.00

Opgtagelse på EUD og EUX

Optagelsesprøver til erhvervsuddannelserne sommeren 2021:

Der stilles en prøve i dansk ogen i  matematik. Hver af prøverne varer 2 timer. Optagelsesprøven har en faglig tobning imod erhvervsuddannelserne.

Prøverne afholdes løbende i forbindelse med skolens optage af elever

OBS: Hvis du i løbet af sommeren har fundet ud af, at du ønsker optagelse på en af vores ungdomsuddannelser, så send en mail til rk@ribekatedralskole.dk eller ring på 75420266. Kontoret og telefonerne åbner fredag den 6. august.