Udskriv

Bestyrelsen

Ribe Katedralskoles bestyrelse har til opgave

  • Overordnet at lede den selvejende institution
  • At være ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift og for forvaltningen af det statslige tilskud
  • At forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål

Medlemmer

Biskop Elof Westergaard Formand       Udpeget af Ribe Stift og Ribe Domsogn
Efterskoleforstander Karsten Degnbol Næstformand Udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune
Direktør Peter Laursen   Udpeget af Ribe Handelsstandsforening
Lektor Jens Laurids Sørensen   Udpeget af Syddansk Universitet og Ålborg Universitet, Esbjerg Campus
Skoleleder Anita Kallesøe   Udpeget af Esbjerg Kommunes direktion
Direktør Keld Vestergaard   Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
Henny Fiskbæk   Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
Lektor Torben Hammersholt   Udpeget af de ansatte
Lektor Rune Okholm Grann   Udpeget af de ansatte
Emmelie Victoria Deichgraeber Steffensen   Udpeget af eleverne
Valdemar Sejr Hammer   Udpeget af eleverne
Rektor Kristian Bennike   Institutionsleder