Udskriv

Fusion

Om fusionen mellem Ribe Katedralskole og Handelsgymnasiet Ribe

 

Pressemeddelelse vedrørende fusionen 21. januar 2019

Mandag d. 7. januar 2019 var en særlig dag på Ribe Katedralskole. Her var det ikke blot de 560 elever på HF og STX, der mødte ind efter juleferien på de vante lokaler i Ribes centrum; også de 211 elever på EUD, EUX og HHX, som hidtil havde haft deres gang på Skyttevej, troppede forventningsfulde op.

Denne dag var kulminationen på fusionen af Ribe Katedralskole og Handelsgymnasiet Ribe, som fandt sted 1. januar 2018. For at fejre den historiske dag, hvor alle samledes under samme tag, bød skolen på nytårskur med kransekage og champagne, og lærerne underholdte med en fælles rap skrevet til lejligheden.

Forberedelserne til denne dag har været længe undervejs. Den 9. november var alle skolens medarbejdere, bestyrelse og udvalgte elever på et kick off-seminar i Skærbæk, hvor blandt andet værdier og visioner for den nye fusionerede skole blev drøftet. Gennem hele skoleåret er erfaringer blevet udvekslet blandt lærere på tværs af fag og uddannelser i sparringsgrupper.

Endelig har eleverne arbejdet med de aspekter af fusionen, der vedrører deres hverdag. Dette har blandt andet fundet sted i et fusionsudvalg med elever fra begge skoler. Om dette udvalg siger Laust Vejrup Sørensen, som er 3. HHX'er:

”Her har vi haft et godt samarbejde, så mentalt er vi forberedt. Jeg ærgrer mig bare over, at jeg kun skal gå her det sidste halve år”.

At dette grundige arbejde med at implementere et campusmiljø på Ribe Katedralskole har kunnet lade sig gøre, skyldes blandt andet, at skolen har fået økonomisk støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Puljen har til formål at medfinansiere en række projekter, der blandt andet fokuserer på temaet ”Tilgængelighed og campus”. Tanken er, at en samlet, stærk skole sikrer tilgængeligheden til de forskellige ungdomsuddannelser og gør også de mindre uddannelser mere attraktivt. Julie Dahl Jørgensen, elev i 1. HHX, bekræfter dette:

”Vi, som er 1. hhx'ere har jo fra starten vidst, at de to skoler fusionerede. Mange af mine veninder valgte det almene gymnasium, fordi de andre valgte det. Når vi nu skal gå på én fælles skole tror jeg på, at man i fremtiden vælger uddannelse efter interesse og ikke efter sine venner og veninder. Det kan blive til fordel for hhx-uddannelserne, og jeg glæder mig til at gå her de næste 2 1/2 år”

Ved at give støtte til fusionen er Region Syddanmark med til at sikre den fortsatte tilgængelighed til en bred vifte af ungdomsuddannelser i Ribe. Om dette siger Rektor Kristian Bennike:

”Det er vigtigt at understrege, at vi i denne proces har fået god opbakning fra både Esbjerg Kommune, Region Syddanmark og ministeriet, som giver os det nødvendige økonomiske råderum til udbygningen af gymnasiet”.

Fakta om fusionen og byggeriet den 16. juli 2018

 Pressemeddelelse 18. januar 2018:

FREMTIDEN ER SIKRET FOR UNGDOMSUDDANNELSERNE I RIBE

Finansieringen er på plads, og ungdomsuddannelserne i Ribe flytter sammen om et år

Kort før jul faldt salget af Handelsgymnasiets bygninger på Skyttevej i Ribe på plads. I dag kan rektor Kristian Bennike, Ribe Katedralskole fortælle, at han har fået Undervisningsministeriets tilsagn om en ekstraordinær bevilling til ombygning og indretning af 6-8 nye klasseværelser. De vil stå klar, når ca. 200 nye elever og deres lærere flytter ind til januar næste år. Dermed er fusionen sikret, og det betyder, at Ribe også fremover vil kunne tilbyde en bred vifte af uddannelser til byen og egnens unge.

“Jeg er utrolig glad for, at jeg nu endelig har kunnet fortælle elever og lærere på begge skoler, at den fusion, vi har arbejdet på i et års tid, bliver til virkelighed”, fortæller rektor Kristian Bennike. ”Vi får først og fremmest et bredere og mere alsidigt studiemiljø og større indsigt i hinandens faglighed, og skolen får en størrelse, der giver mulighed for flere faglige og sociale arrangementer”.

Rettidig indsats forhindrer udflytning

Handelsgymnasiet i Ribe har oplevet svigtende elevtal de senere år. Det betyder, at gymnasiet om et par år ikke længere ville være rentabelt i egne bygninger. Men med en rettidig indsats nu mener rektor og de to bestyrelser at have undgået at uddannelserne ved Handelsgymnasiet flytter fra Ribe. Byen vil derfor fremover stadig kunne tilbyde alle de uddannelser, de to skoler hver især udbyder på nuværende tidspunkt. Faktisk giver fusionen også mulighed for, at man på et senere tidspunkt vil kunne oprette en HTX-uddannelse.

“Vi kommer helt sikkert til at se flere fusioner som denne rundt omkring i landet de kommende år,” siger Kristian Bennike. “Der er betydelige administrative og ressourcemæssige gevinster at hente ved en fusion som denne. Alternativet vil mange steder være, at gymnasier og erhvervsskoler lukker. Det betyder, at de unge må rejse langt efter uddannelse eller flytte hjemmefra tidligere end ellers. Men nu har vi sikret, at de unge fortsat vil holde liv i byen.”

Flere valgfag og ny inspiration

For eleverne vil fusionen betyde flere valgfag og en mere spændende dagligdag, hvor HHX-elever forhåbentlig kan inspireres af at være sammen med elever, som beskæftiger sig med f.eks. kemi eller latin på A-niveau. Ligesom STX-eleverne vil blive udfordret af elever med f.eks. virksomhedsøkonomi og afsætning på A-niveau. De to elevgrupper har allerede gjort sig gode erfaringer med at feste sammen, og for mange vil fusionen fremover betyde, at man ikke behøver at bekymre sig om at miste kontakten til gode venner, fordi man vælger en anden eksamen.

Byggeplaner afventer byggetilladelse

Ribe Katedralskole har i forvejen ca. 600 elever på STX og HF. Til næste år forventes det, at der flytter 200 nye elever ind fra HHX, EUX og EUD. Samtidig flytter et antal lærere og administrative medarbejdere ind. Allerede sidste år erhvervede Katedralskolen ejendommen Puggaardsgade 4, samtidig er der planer om at bygge nogle mindre klassehuse på matriklen Puggaardsgade 22, og endelig vil der blive foretaget nogle ændringer i udnyttelsen af hovedbygningen fra 1856.

“Der er stadig formalia omkring byggetilladelser, som skal på plads, før vi går i gang med ombygningerne, men planerne er klar, og vi glæder os til at byde alle velkomne i perfekte omgivelser på Ribe Katedralskole om et år,” siger rektor Kristian Bennike.

Rent formelt forventes alle tilladelser og ansøgninger at være på plads til marts.