Udskriv

Ledelse og administration

Ribe Katedralskoles ledelse og administration.

Ribe Katedralskoles ledelse og administration består af rektor, 3 uddannelsesledere, 1 administrativ leder og 7 administrative medarbejdere inkl. 2 biblioteksassistenter og IT-Tekniker. Derudover består teknisk personale af 2 pedeller, 1 kantinemedhjælper og 4 rengøringsassistenter.

Skolen har 79 lærere, der er organiseret i lærerteam i forhold til de klasser, de underviser. 4 af lærerne har hverv som studievejleder.

Kristian
Bennike (KB)
Tlf. nr.:75 42 02 66
Privat nr.:27 83 15 90

Musik og psykologi. Rektor

Anne
Granum-Jensen (AG)

Græsk, oldtidskundskab og matematik.
Stedfortræder for rektor
Karen
Haahr (KH)

Dansk og religion. Uddannelsesleder

Jacob Lund
Jørgensen (JJ)

Dansk og mediefag. Uddannelsesleder
Susanne Bilde
Elstrøm (SBE)

Administrativ leder

Mette
Bolding (MBO)

Uddannelsessekretær

Mette M.
Sørensen (MSOE)

Sekretær

Marie
Nielsen (MNI)

Fuldmægtig

Jonna
Bloch (BLO)

Sekretær

Helle
Berndt (Helle)

Biblioteksassistent

Lone Lundgaard
Klemmensen (LK)

Biblioteksassistent

Henrik Lund
Bonnichsen (HBO)

IT-Tekniker