Udskriv

Teknisk personale

Navne og billeder af Ribe Katedralskoles tekniske personale.


Pedel

Kaj
Lorenzen

Pedelmedhjælper

Anna-Louise
Andreasen

Rengøringsassistent

Jakob
Ejbye-Ernst

Pedelmedhjælper

Edith Nora
Dahl

Kantinemedhjælper