Udskriv

Praktiske oplysninger

Google maps er nu opdateret, så man ser alle skolens nybyggerier omkring hovedbygningen, der er fra midten af 1800-tallet.

Med A er markeret skolens hoveddør, over hvilken der står "Litteris et artibus" (se årsskriftet fra 2008). Hoveddøren fører fra skolens centrale skolegård ind i den U-formede hovedbygning, der ligger "med ryggen" mod vest. Nord for hovedbygningen ligger "Salen" med kantine omgivet af faglokaler til naturvidenskab og musik (den tidligere "Rundgang"). Vest for hovedbygningen ligger "Sviegadebygningen" med 5 klasselokaler (bygget på skolens tidligere P-plads). Nord for denne bygning ligger et privat hus (gråt tag) og nord for dette ligger "Det gule hus", der rummer faglokaler til naturgeografi. Syd for "Sviegadebygningen", i hjørnet af skolens matrikel, ligger "Villaen", den tidligere rektorbolig, der nu rummer pedellens værksted, billedkunst og studievejledning. Mod syd har hovedbygningen to tilbygninger. Den vestligeste rummer bl.a. administrationen, og den østligste rummer skolens bibliotek (indrettet i en tidligere gymnastiksal). Syd for disse to tilbygninger ligger "Gravsgadebygningen", der rummer 4 klasselokaler. I forlængelse af hovedbygningens sydlige "arm" mod øst ligger "Puggård", skolens ældste bygning med bl.a. mødelokale. Øst for denne ved indkørslen til skolens centrale gård ligger "Asylet", der rummer 3 klasselokaler. På den anden side af indkørslen til den centrale skolegård, ligger Pedelboligen.

RK google maps

Ribe Katedralskole er omtalt i et dokument fra 1145, men er helt sikkert ældre. Skolen har oprindelig ligget ca. hvor den ligger i dag, men i en periode lå den lige vest for domkirken i bygninger, der stadig kan ses, men nu er indrettet til private boliger.