Udskriv

EDB Eksamensregler

Man kan anvende PC til de skriftlige eksaminer i det omfang, de enkelte fag tillader det.

Man kan vælge at medbringe sin egen PC, eller man kan, hvis dette ikke er muligt, evt. låne en af skolens PC'er. Man skal altid medbringe egen printer, når man medbringer egen PC til prøver og eksaminer.

Under alle omstændigheder foregår anvendelsen af PC til eksamen under visse regler og i vidt omfang på eget ansvar.

Almindelige regler for PC- og IT-anvendelse på RK og vejledninger i tekstbehandling:

Forud forskriftlige prøver og eksaminer skal du læse og følge nedenstående regler

Regler og råd i forbindelse med anvendelsen af PC ved skriftlige prøver og eksamen