Udskriv

Ledige stillinger

Ribe Katedralskole søger pr. 1. august 2021 2-3 lærere primært indenfor matematik og dansk, gerne i kombination med et andet gymnasialt fag.

Særligt for matematik gælder det at der

  • Til den ene stilling søges en civilingeniør med erhvervserfaring, som udover matematik kan undervise på htx i teknologi og teknikfag og eventuelt øvrige htx-fag.
  • Til den anden stilling søges fx en cand.scient., som har undervisningskompetence i matematik. Du vil primært få hold på hhx, hvor alle elever har obligatorisk matematik B og en del løfter faget til A-niveau i 3.g. Der kan også blive tale om hold på skolens øvrige uddannelser.

Alt efter fagkombination kan der blive tale om ansættelse på fuld tid eller deltid.

På Ribe Katedralskole går der 750 elever. Skolen udbyder alle de gymnasiale ungdomsuddannelser samt grundforløb og eux på den merkantile erhvervsuddannelse. På den tekniske studentereksamen htx begyndte de første elever i august 2020, og afdelingen er er præget af pionerånd og udvikling. Som ingeniør og matematiklærer på htx får du virkelig mulighed for at være med til at præge uddannelsens profil på skolen.

Hhx-uddannelsen er solidt forankret i skolen med en kerne af lærere, som kender uddannelsen indefra. Der er således et velfungerende flerfagligt samarbejde, og du vil som matematiklærer få et naturligt samarbejde med dels resten af matematikfaggruppen og dels kollegerne i de økonomiske fag.

Ribe Katedralskole er en gammel skole med traditioner, men de historiske hovedbygninger rummer et levende og nysgerrigt lærings- og ungdomsmiljø. Store dele af skolen er nybygget eller renoveret i 2018 og fremstår indbydende og moderne med touchskærme i de fleste lokaler og helt nyrenoverede naturvidenskabelige faglokaler. Til htx indretter vi i disse måneder værksteder til teknologi og teknikfag.

Skolen ligger i Ribes historiske centrum og beskæftiger ca. 90 medarbejdere.

Flere oplysninger om skolen findes på www.ribekatedralskole.dk. Har du spørgsmål til stillingerne kan du kontakte rektor Kristian Bennike på mobil 2783 1590.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning stiles til rektor for Ribe Katedralskole og sendes via gymnasiejob.dk senest den 26. april 2021.