Udskriv

Ledige stillinger

Faste stillinger i Teknikfag, Kommunikation og IT samt andre fag inden for gymnasiets fagrække

Ved Ribe Katedralskole er der faste stillinger ledige til besættelse pr. 1. august 2022 i fagene Teknikfag – digitalt design og udvikling samt Kommunikation og IT på HTX-uddannelsen og gerne i kombination med et andet gymnasialt fag.

Ansættelsesgraden er som udgangspunkt 37 timer pr. uge.

Uddannelsesprofilen til htx-fagene er enten ingeniørbaggrund eller for eksempel cand.scient. med relevant erhvervserfaring.

Ribe Katedralskole udbyder alle de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) samt grundforløbene på de merkantile erhvervsuddannelser. Vores bredde i uddannelsesudbuddet spejles i en ambition om engageret og nærværende undervisning i et trygt ungdomsmiljø.

Stillingen kan også søges af kandidater uden pædagogikum.

På Ribe Katedralskole går der 700 elever. Skolen udbyder alle de gymnasiale ungdomsuddannelser samt grundforløb og eux på den merkantile erhvervsuddannelse. På den tekniske studentereksamen htx begyndte de første elever i august 2020, og afdelingen er er præget af pionerånd og udvikling. Som ingeniør på htx, får du virkelig mulighed for at være med til at præge uddannelsens profil på skolen.

Skolen ligger i Ribes historiske centrum og beskæftiger ca. 90 medarbejdere.

Flere oplysninger om skolen kan findes på skolens hjemmeside www.ribekatedralskole.dk.

Spørgsmål om stillingen rettes til rektor Kristian Bennike på telefonnummer 75420266.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning stiles til rektor Kristian Bennike og sendes via gymnasiejob.dk snarest muligt og senest fredag den 20. maj 2022. Vi indkalder til samtaler løbende.

Ribe Katedralskole er som udgangspunkt dataansvarlig for behandlingen af de oplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelse, som registreres og behandles om den ansatte under ansættelsesforholdet, og som behandles efter ansættelsens ophør. Det er også Ribe Katedralskole, der har ansvaret for datasikkerhed i forbindelse med elektronisk behandling af personoplysninger og i forbindelse med arbejdspladsens fysiske indretning.