Udskriv

Tilgængelighed og campus

Fusionen mellem Ribe Katedralskole og Handelsgymnasiet Ribe er støttet økonomisk af Region Syddanmarks Uddannelsespulje, som har til formål at medfinansiere en række projekter, der blandt andet fokuserer på temaet "Tilgængelighed og campus". Denne støtte fra regionen til fusionen er med til at sikre den fortsatte tilgængelighed til en bred vifte af ungdomsuddannelser i Ribe.

Regionen

Pressemeddelelse 10. oktober 2019

I januar 2019 lykkedes det fysisk at etablere et campusmiljø på Ribe Katedralskole, da alle skolens elever – uanset ungdomsuddannelse – er samlet på samme adresse i de historiske såvel som nye bygninger i Ribe centrum. Det sidste halve år har der derfor været fokus på andet ”ben” i det af Region Syddanmark støttede projekt, nemlig tilgængeligheden til ungdomsuddannelserne.

Den største nyhed er, at Ribe Katedralskole fra og med august 2020 udbyder HTX, den tekniske studentereksamen. Lige nu har elever i visse geografiske områder i Region Syddanmark ganske langt til den nærmeste HTX-uddannelsesinstitution, hvilket kan betyde, at unge enten ikke får den ungdomsuddannelse, de drømmer om, eller i værste fald slet ikke får taget en uddannelse. Håbet er altså, at Ribe Katedralskole med udbuddet af HTX kan bidrage til Regionens målsætning om at øge antallet af elever pr. ungdomsårgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. På skolen er vi meget spændte på at modtage de første elever i HTX-brobygning i indeværende skoleår.

Da tilgængelighed til ungdomsuddannelserne også handler om den gode overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, har et stort indsatsområde i foråret været at udbygge samarbejdet med de lokale folkeskoler og privatskoler. Her har vi udbygget det allerede eksisterende samarbejde omkring ”science club”, hvor frivillige elever fra 8. klasse med interesse for det naturvidenskabelige område undervises 6 onsdage af Ribe Katedralskoles lærere i emner som dessert-biologi, geometrisk optik og platoniske leger.

Vi har også skabt helt nye rammer for grundskoleelevernes møde med ungdomsuddannelserne i form af et workshopkatalog, hvor eleverne inviteres til så forskellige forløb som ”Undgå luksusfælden” i matematik, økonomi og samfundsfag, ”Innovation Camp” i innovation og afsætning, ”Oktoberfest” i tysk og ”Skal vi have ulve i Danmark?” i biologi og dansk.

Disse initiativer, som er blevet udviklet med støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje, skal bidrage til Regionens indsatsområder ”Bedre overgang til ungdomsuddannelser”, da et øget antal grundskoleelever får positive faglige og sociale oplevelser med at være på besøg på en ungdomsuddannelse, og ”Science og teknologi”, da en stor del af initiativerne ligger inden for de såkaldte STEM-fag*, som Regionen ønsker en øget interesse for hos eleverne, og på sigt også at flere uddanner sig i disse fag og/eller anvender dem i deres job. Denne indsats bidrager udbuddet af HTX naturligvis også til.

*STEM er en forkortelse for Science, Technology (inkl. IT), Engineering og Math.