Udskriv

Målgruppe og fokusområder

Målgruppe og udbud

Skolens målgruppe er folkeskoleelever i Ribe, Bramming, Rødding, Gram, Toftlund, Skærbæk, Holsted og Brørup samt efterskoleelever fra de nævnte områder. Vækstpotentiale findes i landdistrikterne med relativ lav gymnasiefrekvens. Hf-kursets målgruppe er elever fra 9. klasse samt unge voksne, der gerne vil have en almen uddannelse.

Gymnasiets første halvår tilrettelægges, så det giver grundlag for et velovervejet og kvalificeret valg af den studieretning, man følger de næste 2½ år. Skolen tilbyder et bredt udbud af studieretninger med moderne fremmedsprog, naturvidenskabelige fag, samfundsfag og musik samt græsk og latin.

HF- kurset opretter en række valgfag, der afspejler elevernes ønsker og giver dem mulighed for optagelse på videregående uddannelser.

Fokusområder

Skolen skal tiltrække elever, så der er et tilstrækkeligt elevgrundlag og det nødvendige økonomiske fundament. Der skal være vægt på informations- og orienteringsmøder for nye elever og deres forældre, særligt møde for efterskoleelever, brobygningsforløb for 8., 9. og 10. klasseelever, studievejlederbesøg på folkeskoler, samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og skema tilpasset tog- og bustider i så høj grad som muligt.

Skolen skal være synlig. Opmærksomhed på presse, brochurer, hjemmeside og årsskrift.

Skolen skal følge den enkelte elev, dennes læreproces og gennemførelse af uddannelsen. Fokus på frafald, teamlederopgaver i forhold hertil, studievejledning samt tutorordning og værkstedsundervisning i hf. Opmærksomhed på elever med særlige behov.

Undervisningen i fagene skal udgøre en faglig og pædagogisk helhed og tilgodese variation og progression i arbejdsformer og krav. Fokus på lærersamarbejde om klasserne, i fagene og i de flerfaglige forløb i både gymnasiet og hf og udvikling af pædagogik i forhold til bekendtgørelseskrav.

Undervisningen skal have gode rammer – bygningsmæssigt og teknologisk. Vægt på undervisningsmidler og IT og på udbygning af laboratorier og fællesområder som for eksempel kantine, når der bliver mulighed herfor.

Skolen skal have et godt studiemiljø med vægt på trivsel. Fokus på introduktionsforløb for nye elever, studierejser i indland og udland, udvekslingsrejser med partnerskoler, fællesarrangementer, fællesmøder for hele skolen, aktiviteter efter skoletid som frivillig idræt og kor, skolekomedie og musical, støtte og indflydelse til elevorganisationer. Vægt på to selvstændige undervisningsprofiler (gymnasiet og hf) og ét fælles studiemiljø.

Skolen skal styrke lærernes kompetencer gennem efteruddannelse og vidensdeling. Kontakt til faglige miljøer udenfor skolen og huskurser for alle lærere.

Skolen skal gøre målrettet brug af elevevalueringer. Fokus på elevernes udbytte af undervisning og andre aktiviteter på skolen.

Skolen skal have en ledelsesstruktur og en organisation, der kan leve op til de krav, som uddannelserne og selvejet stiller.

Udg. 18.9.08 BK Godkendt på bestyrelsesmødet den 26. september 2008.