Udskriv

Profil

Fag og faglighed:

Højt fagligt niveau.

Vi er en skole, der prioriterer et højt fagligt niveau. Skolen lægger også vægt på sammenhæng mellem fagene og på, at eleverne oplever variation i undervisningen,

samt på, at de løbende opnår en større og større grad af studiekompetence. Lærernes faglige kvalifikationer er centrale, og vi tager gruppen af elever med særlige talenter alvorligt, bl.a. ved at tilbyde et særligt talentprogram for naturvidenskabelige elever, deltagelse i Akademiet for Talentfulde Unge, studiekredse samt deltagelse i faglige konkurrencer i en lang række af fag.

En aktiv fastholdelsespolitik.

Skolen gør en aktiv indsats for at minimere frafaldet af elever. Vi følger løbende op på den enkelte elevs trivsel og fraværsstatus med henblik på at takle eventuelle udfordringer hurtigt og effektivt, og vi giver ekstra hjælp i form af studietimer og lektieca&er i blandt andet matematik.

En udadrettet skole

Skolen i Ribe.

Ribe Katedralskole samarbejder regionalt med Ålborg Universitet, Esbjerg.

Skolen samarbejder også med museer i området, herunder med Ribe Kunstmuseum, Museet Ribes Vikinger og Vadehavscentret. Skolen samarbejder med folkeskolerne og tilrettelægger introduktions- og brobygningsforløb for elever i folkeskolen samt særlige forløb for elever i folkeskolen med interesse for naturvidenskab. Desuden samarbejder skolen med det lokale erhvervsliv med både virksomhedsbesøg og praktikforløb.

Studieture i ind- og udland.

Skolen organiserer studierejser til en større hovedstad for eleverne i 1.hf og 2.g. Der er introtur i efteråret i 1.hf og 1.g, og i 3.g rejser eleverne som hovedregel med et af deres A-niveau fag.

Skolen har desuden faste og velfungerende udvekslingsaftaler med skoler i Tyskland, Frankrig og Spanien.

Marts 2019