Udskriv

Skole PC

Skolens IT udstyr: Skole PC og netværk til egen PC.
På skolen er der to typer PC’ere. Skole PC’erne er (sjovt nok) skolens computere (både bærbare og stationære). De er sat op med nogle faste programmer og koblet op til fællesdrev, internet, print mv. De står i Gravsgade på trappearealet og i SV12. Der er også printere de nævnte steder.


Log on
Som elev på skolen har man et brugernavn med kode til skolens netværk og et til Lectio.
Brugernavnet til skolens netværk og til skole PC er RK + elevens pnr. (se liste i mappen "alle elever og lærere"). Koden er de første 8 cifre af jeres cpr.nummer eks. Cpr nr. 031091-1423 => password 03109114.


Læg mærke til at koden anvendes både til skolePC og til det trådløse netværk.
Brugernavnet til skolePC genereres af IT- Center Fyn i samarbejde med kontoret og uddeles af teamlederen. Man bør ændre sin kode til en man kun selv kender. Lister med elevernes brugernavne placeres også i mappen ”Alle elever og lærere” i Lectio.


Brugernavn og kode til Lectio udprintes af teamlederen for hver klasse. Den genereres fra menuen ”adgangskoder” under den enkelte klasse. Denne kode skal ændres inden for tre dage.
Det gælder for begge koder, at man ikke må give den til sine klassekammerater eller andre. Hvis man giver koden væk, risikerer man, at andre laver ulovlig piratkopiering i ens navn.