Udskriv

Biblioteket

Åbningstider

Biblioteket er åbent dagligt fra kl. 8.00 til 15.00 for alle skolens elever og lærere. Bibliotekaren og biblioteksmedhjælperen er klar til at hjælpe med at finde rundt på biblioteket.

Arbejdsrum

I biblioteket er der mange arbejdspladser, så man kan læse lektier og arbejde i mindre grupper. Man må gerne tale sammen i biblioteket, men man skal vise hensyn, så alle har mulighed for arbejdsro.

Informationssøgning

Mens man læser lektier eller arbejder i gruppe får man ofte brug for forskellige oplysninger - et årstal, noget om en forfatter, et ords betydning, osv. Biblioteket har mange ordbøger, håndbøger og leksika, der giver svar på den slags spørgsmål. Disse bøger må man kun bruge på biblioteket.

Desuden er der computere, hvor man kan søge informationer fra internettet. På disse computere kan man også søge i andre bibliotekers kataloger og straks finde ud af, hvor man kan skaffe sig de bøger, man skal bruge.

Udlån

Udover de hurtige opslagsværker har biblioteket en stor samling bøger, der går mere i dybden med deres emne. Disse bøger kan man låne med hjem i op til en måned, eller så længe man skal bruge dem til en opgave. Skolen abbonnerer også på nogle tidsskrifter, hvor man kan finde artikler om mange emner. Ældre bøger udlånes efter aftale med bibliotekaren.

Læs mere her

Historie


Bibliotek har der været på Ribe Katedralskole i 500 år. Skolens ældste bibliotek blev taget som krigsbytte af den svenske general Torsten Stålhandske i 1644, og den bogsamling, skolen har nu, er grundlagt i 1720 af Christian Falster. Biblioteket rummer således mange gamle bøger, der naturligvis ikke kan lånes med hjem. Efter sammenlægningen med Ribe Stiftsbibliotek i 1956 har biblioteket også mange gamle især teologiske bøger. Den samlede bogsamling er i sig selv et stykke kulturhistorie - her ses Europas åndshistorie i store træk og med mange detaljer. Det er en vigtig opgave for biblioteket at kunne vise alt dette, og det er en stor glæde, at der ofte kommer gæster på biblioteket for at benytte disse gamle bøger i deres forskning.

Alt i alt rummer biblioteket nu 40.000 bind - gamle og nye bøger imellem hinanden.

Nutid - nyanskaffelser

Men biblioteket er også og især et redskab for eleverne, når de skriver deres opgaver. Biblioteket køber derfor mange nye bøger, især bøger om emner, der er stor interesse for, eller bøger, eleverne kan have brug for, men ikke let kan få fat på i Ribe og omegn.

Ombygning

Biblioteket har i nogen tid haft pladsproblemer. I 2002-2003 fandt der derfor en ombygning af biblioteket sted, der har givet mere plads til både bøger, computere og arbejdspladser. Samtidig er nogle af de ældre bøger blevet flyttet til et magasin.

Specialiserede
Leksika