Udskriv

Hvor står bogen

Systemet, Decimalklassesystemet

Bøgerne på biblioteket er opstillet efter 'decimalklassesystemet'. De forskellige vidensområder har hver deres talkode, der så underinddeles på forskellige måder.

Her er de vigtigste hovedgrupper - men der findes også en bog ('Decimalklassedeling') på biblioteket, der går i langt større detalje.

De brune ord er links. Klik på dem for at blive ført længere ind i systemet. Til sidst får du en liste over de bøger, biblioteket har om emnet.

Og så alligevel ikke - for tiden skrives bibliotekets katalog over i elektronisk form; det er dette elektroniske katalog, hjemmesiden her benytter. Men indskrivningen er langt fra færdig. Når et emne er skrevet helt ind, står det nedenfor; ellers er det normalt kun nyere eller hyppigt lånte bøger, der findes elektronisk. Men det kan man jo også være tjent med.

00-07 SKRIFTER AF ALMINDELIGT OG BLANDET INDHOLD

10-19 FILOSOFI. PSYKOLOGI. VIDENSKAB OG FORSKNING

20-29 RELIGION

30-39 SAMFUNDSVIDENSKAB. PÆDAGOGIK. FOLKELIV

40-49 GEOGRAFI OG REJSER

50-59 NATURVIDENSKAB OG MATEMATIK

60-69 PRAKTISKE FAG

70-79 KUNST. TEATER. FILM. MUSIK SPIL. IDRÆT

80-89 LITTERATUR. SPROG

90-99 HISTORIE

--------------------------------------------------------------------------------

00-07 SKRIFTER AF ALMINDELIGT OG BLANDET INDHOLD
00 Bogvæsen og boghåndværk

01 Bibliografi

02 Biblioteks- og arkivvæsen

03 Encyklopædier. Konversationsleksika

04 Samlinger. Skrifter af blandet indhold

05 Aviser. Periodica af blandet indhold

06 Museumsvæsen

07 Pressevæsen

10-19 FILOSOFI. PSYKOLOGI. VIDENSKAB OG FORSKNING
10 Filosofi i alm.

11 Logik

12 Erkendelsesteori. Metafysik

13 Psykologi

14 Okkultisme

15 Etik

16 Religionsfilosofi

17 Æstetik

19 Videnskab og forskning i alm.

20-29 RELIGION

20 Den kristne religion i alm.

21 Naturlig teologi

22 Bibelen

23 Dogmatik

24 Trosliv. Opbyggelse. Prædikener

25 Mission

26 Kirkens institutioner og arbejde

27 Kirkehistorie

28 Kristne kirker og sekter. Kirkelig enhed

29 Religionsvidenskab (ikke-kristne religioner)

30-39 SAMFUNDSVIDENSKAB. PÆDAGOGIK. FOLKELIV

30 Samfundsvidenskaberne i alm.

31 Statistik. Demografi

32 Politik

33 Økonomi

34 Lov og ret. Lovgivning

35 Statsforvaltning

36 Lokalforvaltning og -politik. Foreninger

37 Opdragelse og undervisning (NB! Står i P01)

38 Forsikring. Forsorg. Omsorg

39 Folketradition og folkeliv

40-49 GEOGRAFI OG REJSER


Dette er stedet at finde rejseguider og andre hjælpemidler til studieture. Enkelte steder i landene står under landets tal med '.7' og stedets navn bagefter (f. eks.: 43.7 London; 43.87 Dublin). Danske lokaliteter er dog under '46.4' + stedets navn.

40 Geografi og rejser i alm.

41 Europa

42 Frankrig

43 England, Irland og Skotland

44 Mellemeuropa (herunder Tyskland)

45 Norden

46 Danmark

47 Andre europæiske lande (Spanien, Italien, Grækenland)

48 Andre verdensdele

49 Polarlande

50-59 NATURVIDENSKAB OG MATEMATIK


50 Naturvidenskab i alm.

51 Matematik

52 Astronomi og astrofysik

53 Fysik og kemi

54 Kemi

55 Geologi og geofysik

56 Biologi

57 Botanik

58 Zoologi

59 Antropologi. Etnografi og etnologi

60-69 PRAKTISKE FAG


60 Teknik i alm.

61 Medicin. Hygiejne

62 Maskinlære. Varmeteknik. Elektroteknik

63 Landbrug. Skovbrug. Havebrug. Fiskeri

64 Hjem og husholdning

65 Handel og samfærdsel. Søfart

66 Kemisk industri

67 Mekaniske industrier

68 Håndværk

69 Byggeteknik

70-79 KUNST. TEATER. FILM. MUSIK SPIL. IDRÆT

70 Kunst i alm.

71 Arkitektur

72 Enkelte kunstneres værker

73 Skulptur

74 Malerkunst. Tegnekunst

75 Grafisk kunst. Fotografi. Reprografi

76 Kunsthåndværk. Kunstindustri. Antikviteter

77 Teater. Film. Radio. Fjernsyn

78 Musik

79 Forlystelser. Spil. Idræt

80-89 LITTERATUR. SPROG


80 Litteraturteori og litteraturforskning i alm.

81 Litteraturhistorie

80 - 81 er skrevet ind i det elektroniske katalog.

82-88 Skønlitteratur

82 Fransk, italiensk og spansk skønlitteratur

83 Engelsk og amerikansk skønlitteratur

84 Tysk skønlitteratur

85 Norsk skønlitteratur

86 Dansk skønlitteratur

Hele gruppe 86 er skrevet ind i det elektroniske katalog.

87 Svensk skønlitteratur

88 Latin, græsk og russisk skønlitteratur

89 Sprogvidenskab

90-99 HISTORIE


90 - 98 er skrevet ind i det elektroniske katalog.

90 Historie i alm.

91 Enkelte historiske perioder

92 Frankrigs historie

93 Englands historie

94 Mellemeuropas historie (herunder Tysklands historie)

95 Nordens historie (herunder Norges og Sveriges historie)

96 Danmarks historie

97 Andre europæiske landes historie

98 Andre verdensdeles historie (herunder USAs historie)

99 Personalhistorie. Genealogi

Gruppe 99 er endnu ikke skrevet ind i det elektroniske katalog som helhed. Gå ned og kig på reolerne under 99.4; bøgerne er opstillet alfabetisk efter den person, de handler om.