Udskriv

EUD-eksamen

Det første skoleår af den treårige eud-uddannelse

For at bestå det første skoleår skal man have mindst 2,0 i gennemsnit.

 
Eksamensfag
Andre prøver
gf1

 En eksamen i udtræk:

  • Dansk D
  • Engelsk D
  • Samfundsfag D/C
 Løbende eksamenslignende fremlæggelser i erhvervsfag
gf2

 En eksamen i udtræk

  • Afsætning C
  • Erhvervsinformatik C
  • organisation C
  • Virksomhedsøkonomi C

Eksamen i uddannelsesspecifikt fag

  • Detail
  • Handel