Udskriv

EUX-eksamen

De to første skoleår af den fireårige eux-eksamen

For at bestå en eux-eksamen skal man have mindst 2,0 i gennemsnit.

 
Eksamensfag
Andre prøver
gf1

 En eksamen i udtræk:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C
 Lø'bende eksamenslignende fremlæggelser i erhvervsfag
gf2

 En eksamen i udtræk:

 • Afsætning C
 • ERrhvervsinformatik C
 • Matematik C
 • Organisation C
 • Virksomhedsøkonomi C

Eksamen i uddannelsesspecifikt fag:

 • Detail
 • Handel
 • Kontor