Udskriv

STX-eksamen

STX - gældende for elever, der er begyndt 2010 og senere

For at bestå en studentereksamen skal man normalt aflægge 10 (mundtlige + skriftlige) medtællende eksaminer samt aflevere et studieretningsprojekt.
Man skal have mindst 2,0 i gennemsnit for at bestå.

 
Medtællende eksaminer
Andet
Årsprøver
1g 0-1 eksamen (mundtlig) i et af de fag, der afsluttes. Ved afslutningen af grundforløbet skal der aflægges 
 • en skriftlig prøve i almen sprogforståelse,AP
 • en mundlig prøve i det naturvidenskabelige grundforløb, NV

I begge prøver gives en karakter, der påføres eksamensbeviset.

Karakteren er medtællende i eksamensgennemsnittet.

 

Ved skoleårets afslutning holdes der almindeligvis følgende årsprøver:
 • en skriftlig prøve i matematik, engelsk eller et andet fag på B-eller A-niveau
 • hvis ikke en mundtlig eksamen, så en mundtlig årsprøve i et fag på B- eller A-niveau.

 

I løbet af foråret skives en større opgave i dansk-historie.

 

2g 1-2 eksaminer i de fag, der afsluttes.

Hvis man afslutter et fag med mulighed for både skriftlig og mundtlig eksamen, skal man til prøve i mindst den ene af delene.

 • I foråret skrives en studieretningsopgave, SRO.
 • I løbet af foråret afleveres en synopsis, der danner baggrund for en mundtlig årsprøve i AT.
Ved skoleårets afslutning holdes der almindeligvis følgende årsprøver:

 

 • en skriftlig prøve i dansk
 • hvis ikke en skriftlig eksamen, så en skriftlig prøve i et studieretningsfag på A-niveau.
 • hvis ikke en mundtlig eksamen, så en mundtlig prøve i et fag på B-eller A-niveau
 • en mundtlig AT-prøve

 

3g 8 eksaminer (mundtlige + skriftlige) minus det antal eksaminer, der er aflagt i 1. og 2.g.

 

Har man et ekstra A-niveau fag, skal man op i 9 eksaminer.

Der skal være mindst 3 mundtlige og 3 skriftlige eksaminer. 

 

En af eksaminerne vil altid være en mundtlig AT-eksamen.

 • I efterårssemestret skrives et studieretningsprojekt, SRP.
 • I løbet af foråret afholdes der skriftlige terminsprøver i alle fag på A-niveau (undtagen historie).
 • Omkring 1. april afleveres en synopsis, der danner baggrund for AT-eksamenen.